Nyheter 14.6.2012

Utsiktsplats inom Europeiska utrikestjänsten

I april flyttade Europeiska utrikestjänsten in i en glasbyggnad i EU-kvarteret som Brysselbesökarna känner som "Triangeln". Nu arbetar de 1 425 tjänstemännen vid utrikestjänsten – eller vid EU:s avdelning för yttre åtgärder, som tjänsten officiellt heter – för första gången under ett och samma tak. En av dem är Sanna Silventoinen från Europainformationen, som arbetar i utrikestjänsten under våren och sommaren 2012.

Sanna Silventoinen (tredje fr. h.) och hennes arbetskamrater fick besök när Europeiska utrikestjänsten hade öppet hus. Från vänster Europeiska utrikestjänstens verkställande generalsekreterare Pierre Vimont och i mitten ordföranden för Europeiska rådet Herman Van Rompuy. Bild: Europeiska unionens råd.

Sociala medier och offentlighetsdiplomati på dagordningen

Senare på sommaren flyttar också den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton till Triangeln. Sanna Silventoinen arbetar i Ashtons pressteam med utveckling av funktioner för sociala medier och offentlighetsdiplomati.

– Utrikestjänsten började använda sociala medier för bara drygt ett år sedan. Just nu håller vi på med att öka användningen av sociala medier i vår kommunikation.
Det sker i samarbete med kommissionens generaldirektorat, berättar Silventoinen.

I juni diskuteras saken också på ett interkontinentalt plan, då Alec Ross, som är den amerikanska utrikesministern Hillary Clintons rådgivare inom sociala medier, kommer till Bryssel för att dela med sig av sina utvecklingsidéer med Ashtons kommunikationsteam.

Humor hjälper i den hektiska arbetsdagen

Även om arbetsdagarna i enheten för strategisk kommunikation ibland blir långa, har atmosfären varit varm och öppen från första början, berättar Sanna. Det är lätt för en utomstående att komma in i arbetsgemenskapen. Den multikulturella miljön och den hektiska vardagen i kommunikationsenheten medför ibland utmaningar, men Sanna har upptäckt att saker vanligen ordnar sig med en god dos humor.

Sanna Silventoinen följer med i kulisserna när EuroparlTV filmar ett inslag. Sanna Silventoinen följer med i kulisserna när EuroparlTV filmar ett inslag. Bild: Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänstens kommunikation är mer konservativ och försiktig än Europainformationens, säger Sanna. Utrikestjänstens kommunikation är tydligt riktad till en publik som aktivt följer med utrikes- och säkerhetspolitiken, huvudsakligen journalister och tjänstemän.

– Det ställer andra krav på kommunikationens innehåll och redskap än den EU-medborgarinformation som jag arbetar med i Finland. Det har varit jättefint att få lära sig nya saker och utvecklas i en krävande miljö. Jag är övertygad om att jag har många goda idéer med mig när jag återvänder till Europainformationen!

Utrikestjänsten söker fortfarande sin plats

Arbete mitt bland byggarbetet. Arbete mitt bland byggarbetet. Den nya byggnadens invigningsceremoni ordnas först efter semestersäsongen. Bild: Europeiska utrikestjänsten.

Europeiska utrikestjänsten grundades 2010. Tjänsten har fått många tjänstemän från rådet och kommissionen, och ibland kan man fortfarande känna av en fläkt av konkurrensen mellan de olika institutionerna. Det förflutna påverkar vardagen och det är inte alltid lätt att lämna gamla vanor bakom sig, men när alla har slagit sig ner i huset blir budskapet från "Triangeln" säkert klarare, tydligare och enhetligare. Trots att organisationskulturen inom EU:s utrikestjänst endast är i början av sin utveckling, kan man redan se tecken på att institutionen är en genuint självständig aktör med en egen karaktär.

Läs mer

Europeiska utrikestjänsten på Europainformationens webbplats: www.eurooppatiedotus.fi

Europeiska utrikestjänstens webbplats: www.eeas.europa.eu