Nyheter 29.6.2012

Danmark ordförande i EU

Danmark inledde sin sjunde period som ordförande i EU vid årsskiftet. Det råder ingen brist på utmaningar: euroområdets ekonomiska kris fördjupas ytterligare och för att lösa den krisen krävs ett allt tätare samarbete mellan euroländerna och de övriga EU-länderna. Danmarks avsikt är att vara länken mellan dessa två läger, ”som en bro över mörka vatten”, säger Danmarks EU-minister Nicolai Wammen vid en presskonferens i Bryssel.

Ordförandelandets främsta uppgift är att vara ordförande i Europeiska unionens råd och arbetsgrupper, förutom i rådet för utrikes frågor som leds av höga representanten för utrikes frågor. Ordförandelandet ska jämka mellan medlemsstaternas olika åsikter. Ordförandeskapet medför inte i sig någon större makt, men erbjuder möjlighet att föra fram sådana frågor som man anser är viktiga. Danmarks mål är att göra Europa mera ansvarsfullt, dynamiskt, grönt och säkert.

Den inre marknaden ger lyft åt ekonomin

Högst upp på Danmarks agenda står så klart att strama åt medlemsländernas ekonomi. Medlemsländerna måste förbinda sig till en mera ansvarsfull hushållning och till att vidta redan överenskomna åtgärder. Första ska alla medlemsstater underteckna det finanspolitiska avtal som man kom överens om under toppmötet i december 2011.

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt.Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt. Foto: norden.org

Enbart strängare regler för ekonomin räcker inte. För att komma ut ur den ekonomiska krisen måste Europa också höja sin konkurrenskraft. Medlemsländerna måste skapa tillväxt och nya arbetsplatser. Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt tror att en satsning på Europas inre marknad är lösningen. Under sin ordförandeperiod ska Danmark bland annat reformera det europeiska patentsystemet och utveckla den digitala marknaden.

”Vårt mål är att handel på webben ska bli enklare och säkrare”, säger Thorning-Schmidt.

Mot ett grönare Europa

Danmarks miljöminister Ida Auken och klimat-, energi- och byggnadsminister Martin Lidegaard betonade vid sin presskonferens de gröna värderingarna. Energieffektivitet och grön teknologi är i en avgörande position då det gäller att lösa klimatkrisen, men där kan man också hitta lösningen till den ekonomiska krisen.

”Varje euro som används till att importera olja är bort från Europas kassa”, påminde minister Lidegaard.

Satsning på säkerheten

Invandring och integration har under senare år stått i centrum för dansk inrikespolitik. Dansk Folkeparti med sin hårda invandrarpolitik har lyckats tvinga regeringen till att skärpa bland annat tullkontrollen. En oro för Europas säkerhet syns också i ordförandeperiodens agenda.

Danmarks främsta säkerhetspolitiska mål är att utveckla Europas polis-, gräns- och tullsamarbete med hjälp av det så kallade Stockholmsprogrammet. Programmets mål är bland annat att samordna tillämpningen av asylpolitiken, till exempel hur ansökningar behandlas och kriterierna för asyl.

”Globaliseringen, migrationen och den internationella brottsligheten är svåra utmaningar för EU:s gränsövervakning och säkerhetspolitik”, varnade EU-minister Wammen.

För mera information:

Webbplatsen och kalendern för Danmarks EU-ordförandeskap (på danska och engelska)

Följ Danmarks EU-ordförandeskap på Twitter: @eu2012dk