Nyheter 6.7.2012

Time-out för Acta-avtalet

Finland undertecknade handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång, det så kallade Acta-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), den 26 januari 2012 tillsammans med Europeiska unionen och 21 andra EU-medlemsstater. Avtalet syftar till att avvärja kränkningar av industriella rättigheter och upphovsrätterna på internationellt plan.

Avtalet har väckt en omfattande diskussion och kritik mot avtalet har förekommit på olika håll i Europa. Det har kritiserats för att kränka medborgarnas grundläggande rättigheter.  Europeiska kommissionen beslutade i februari att låta EU-domstolen bedöma Acta-avtalet. Domstolsbehandlingen tar troligen 1–1,5 år i anspråk. Europaparlamentet ska också ännu godkänna avtalet.

För att Finland ska kunna förbinda sig till avtalet måste det godkännas av riksdagen och republikens president. EU-ministerutskottet beslutade vid sitt möte den 9 mars att man tar time-out i fråga om de nationella åtgärderna för ratificeringen av avtalet.

Europaparlamentet avslog den 4 juli 2012 ACTA-avtalet. Det betyder att avtalet träder inte i kraft i EU.

 

Ytterligare information om Acta-avtalet:

Kommer reaktioner från allmänheten att fälla Acta-avtalet? (Europainformation)

Statsrådets pressmeddelande

Om Acta på utrikesministeriets webbsidor (på finska)

Om Acta på kommissionens webbsidor

Avtalstexten