Nyheter 8.8.2012

Rumänerna och bulgarerna stödjer EU:s medverkan i reformerna i sina hemländer

Rumänien och Bulgarien gick med i Europeiska unionen 2007. De primära målsättningarna som Europeiska kommissionen ställt upp för dessa två medlemsländer är att reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen och i Bulgarien också särskilt den organiserade brottsligheten.

 EU:n yhteistyö- ja valvontamekanismi tukee Romanian ja Bulgarian oikeusjärjestelmien uudistuksia. Kuva: Euroopan komissio

Korruptionen och den organiserade brottsligheten ses som ett allvarligt problem

Över 90 procent av rumänerna och bulgarerna som svarade på en enkät anser att det är viktigt att få slut på korruptionen i länderna. Bristerna i rättssystemet ses som ett allvarligt problem. Den organiserade brottsligheten som förekommer i Bulgarien anses vara ett stort problem – detta ansåg hela 96 procent av dem som svarade.

En minoritet av dem som svarade i bägge länderna upplever att korruptionen och den organiserade brottsligheten som förekommer i Bulgarien ändå har minskat under de senaste fem åren.

De invånare som känner till EU:s samarbets- och kontrollmekanism upplever mer än de övriga svarandena att reformerna har gått bättre framåt. De unga är mest skeptiska.

Parlamenttiaukio Sofiassa. Tuoreen Eurobarometrin mukaan bulgarialaiset tukevat EU:n toimia mm. järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi. Kuva: Kiril KapustinTorget invid parlamentet i Sofia. Enligt den senaste Eurobarometern ger bulgarerna sitt stöd till EU:s åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Foto: Kiril Kapustin

Invånarna stödjer minskad korruption och reformer av rättssystemet

Både i Rumänien och i Bulgarien anser 76 procent av dem som svarade att EU ska delta i att bekämpa korruptionen och i reformerna inom rättsväsendet.

De rumäner och bulgarer som deltog i enkäten anser att kontrollen och övervakningen bör fortsätta tills länderna uppnår en nivå som motsvarar de övriga EU-ländernas. Sammanlagt endast färre än tio procent av de svarande anser att EU-kontrollen borde avslutas.

Framför allt de som upplever att EU generellt haft en positiv inverkan på landet i fråga vill att EU deltar i reformprocesserna tills målen har nåtts.

Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2007. Kuva: Puolan presidentin kansliaRumänien och Bulgarien anslöt sig till Europeiska unionen 2007. Foto: Polska presidentens kansli

EU anses ha en positiv inverkan

65 procent av de EU-invånare som deltog i enkäten uppger att EU haft ett positivt inflytande på moderniseringen av det rumänska rättsväsendet och 59 procent upplever att EU har hjälpt till att bekämpa korruptionen.

I Bulgarien upplevs samarbets- och kontrollmekanismens verksamhet vara ännu mer positiv. Hela 71 procent av dem som deltog i enkäten ansåg att EU-mekanismen har hjälpt till att förnya det bulgariska rättssystemet och 67 procent anser att korruptionen minskat. Merparten av de som svarade anser också att Europeiska unionen har medverkat till att minska den organiserade brottsligheten.

Läs mer:

EU:s samarbets- och kontrollmekanism (på engelska)

Eurobarometer 351: The cooperation and verification mechanism for Bulgaria and Romania (på engelska)