Nyheter 20.8.2012

Europeisk rymdutställning presenterar nyttan med rymdforskningen

En ambulerande utställning, European Space Expo, som kommer att visas i alla EU-länder, presenterar den europeiska rymdforskningen och hur den påverkar vårt dagliga liv. Europeiska kommissionen står som arrangör för utställningen, som är öppen för allmänheten i Kampen i Helsingfors 17–21 augusti klockan 10–18.
European Space Expo i Kampen

Utställningen visar hur man med rymdforskning får information om jordklotet och information för att skydda naturen. Med hjälp av tekniken kan man förutse naturkatastrofer och humanitära kriser och på ett effektivt sätt vidta åtgärder. Effektivare trafiksystem såväl på land, till sjöss som i luften kan också skapas med hjälp av rymdtekniken. Det gemensamma europeiska rymdprogrammet stärker EU:s roll i den internationella rymdforskningen.

Europa vill bli en oberoende expert inom rymdtekniken

Europas gemensamma rymdpolitik är ett tillväxtområde. Målet är att göra EU till en oberoende aktör inom rymdtekniken.

Inom EU anser man att det för innovationerna och konkurrenskraften i Europa är viktigt att aktivt utveckla rymdteknikerna.

Många som redan besökt utställningen Space Expo är överraskade över hur rymdforskningen på ett brett plan kan påverka inom olika branscher. Det tycker också Mika Kaijamo, som arbetar vid försvarsministeriet.

– Det är viktigt att Finland deltar i dessa projekt. Rymdforskningen omfattar så många olika delområden att utvecklingen påverkar såväl gemene man som teknikexperterna och andra sakkunniga. Och den har en direkt effekt på Europas oberoende, säger Kaijamo.

 

Mika Kaijamo ser den europeiska rymdforskningen som ett positivt fenomen som ökar Europas oberoende inom olika fack. Foto: Europainformationen, Julietta HuttuMika Kaijamo ser den europeiska rymdforskningen som ett positivt fenomen som ökar Europas oberoende inom olika fack. Foto: Europainformationen, Julietta Huttu

 Europeisk högteknologi

Det europeiska flaggskeppet Galileo är världens första satellitnavigeringssystem som tas fram för civila ändamål. Programmet är för närvarande i verkställighetsfasen. Heidi Kuusniemi på Geodetiska institutet i Finland uppskattar att systemet är färdigt någon gång mellan 2015 och 2018.

Med det europeiska satellitnavigeringssystemet kan man göra bland annat räddningsinsatser och trafiksystem effektivare utan att ta hjälp av aktörer utanför EU.

 

– Det är viktigt att Europa får ett eget navigeringssystem. Det förbättrar konkurrenskraften och ökar därmed också forskningskapaciteten och det tekniska kunnandet, framhåller Kuusiniemi.

I dag finns det två fungerande satellitnavigeringssystem i världen: det amerikanska GPS och det ryska Glonass. Även om bägge planerats för militära ändamål används de numera också för civila uppgifter. Med hjälp av satellitnavigeringssystemen produceras bland annat karttjänster som används i positioneringsprogram i bilar och mobiltelefoner. Samma teknik används också i flygplan.

Jordklotets tillstånd undersöks med fjärranalys

Fjärranalys används för observationer av bland annat glaciärer och polarområden, havsströmmar, markfuktighet, salthalten i haven, markanvändningen och skogarnas tillstånd.

Heidi Kuusiniemi förevisar tekniken i navigeringsutrustningen. Foto: Europainformationen, Julietta HuttuHeidi Kuusiniemi förevisar tekniken i navigeringsutrustningen. Foto: Europainformationen, Julietta Huttu 

Det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) syftar till ökat välstånd och ökad säkerhet. Programmet kan användas bland annat för att förutspå och förhindra olägenheterna av klimatuppvärmningen.

Det europeiska rymdprogrammet fokuserar på att tillämpa data som forskningen ger inom transport-, miljö- och utrikespolitiken. GMES-tekniken används bland annat för havsobservation, vid gränsövervakning och för åtgärder vid naturkatastrofer och militära kriser.

Fjärranalys i Finland

Finlands miljöcentral använder informationen som fjärranalyserna ger till exempel för att undersöka tillståndet i sjöarna och Östersjön. Markanvändningen och bebodda områdens omfattning i förhållande till jord- och skogsbruksområden kan också undersökas med fjärranalys. Satellitbilder används för daglig uppföljning av miljön.

Läs mer:

European Space Expo

Europeiska kommissionen: Rymdforskning (på engelska)

Fjärranalys, miljöministeriet

Geodetiska institutet