Nyheter 22.8.2012

Preparandkurs för dem som gått vidare i uttagningsprovet för EU-tjänstemän

Statsrådets avdelning för EU-ärenden erbjuder en preparandkurs för de sökande som tagit sig till andra steget i årets uttagningsprov för EU-tjänstemän. Kursen, som arrangeras i september, genomförs av HAUS kehittämiskeskus.

EU:ssa työskentelee tällä hetkellä noin tuhat suomalaista. EU-lippu/europa.eu
Kursen koncentrerar sig särskilt på den muntliga framställningen och den strukturerade intervjun i utvärderingsprovet, eftersom de finländska sökandena i allmänhet har mest att förbättra inom dessa delområden.

HAUS har tillgång till personer som tidigare varit med i motsvarande uttagningskommittéer vid kommissionen. De här personerna kan erbjuda värdefull erfarenhet av uttagningsproven samt information om hur kommittén fungerar och om bedömningskriterierna.

Kursen är gratis för dem som gått vidare

Preparandkursen ordnas i Helsingfors den 18 september 2012. Utbildningen är öppen för alla som tagit sig vidare till andra steget av uttagningsprovet och den är avgiftsfri.

Under kursdagen går man igenom de uppgifter som ingår i utvärderingsprovet. Här bidrar personerna som suttit i uttagningskommittéerna med sin erfarenhet.

Under utbildningsdagarna (18–19.9.2012) ges dessutom möjlighet till individuell simulationsträning, som kostar 50 euro för deltagarna. Vid simulationsträningen genomförs så realistiskt som möjligt den muntliga framställningen och den strukturerade intervjun som ska göras vid utvärderingscentrumet. HAUS experter ger feedback och tips för hur sökandena ska lyckas i testerna. Simulationsträningen har tidigare gett resultat. Alla som förra gången deltog i den fördes upp på reservlistan.

För närvarande arbetar cirka hundra finländare i EU-institutionerna.

Anmälningar och ytterligare uppgifter:

annika.alanko@vnk.fi

henrik.ruso@formin.fi