Nyheter 7.9.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Kouvola

Diskussionsserien om Finlands säkerhetspolitik, ordnad av utrikesministeriets Europainformation, fortsätter. Nästa tillfälle är på onsdagen i Kouvola.

 Diskussionerna ska handla om vilka faktorer som påverkar Finlands säkerhet idag och i framtiden. Följande diskussion ordnas i Kouvola onsdagen den 5 september kl. 16–17.20 i stadshusets fullmäktigesal, Torikatu 10, ingång via F-trappan.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kuva: UMUtrikesminister Erkki Tuomioja inleder diskussionen i Kouvola 5.9.2012. Foto: UM

Utrikesminister Erkki Tuomioja inleder diskussionen och hans inlägg kommenteras av riksdagsledamot Sari Palm. Chefen för Europainformationen Riitta Swan är ordförande.

I enlighet med regeringsprogrammet bereder statsrådet som bäst en säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse utgående från ett brett säkerhetsbegrepp. Redogörelsen ska vara färdig på hösten då den överlämnas till riksdagen för behandling. Utrikesministeriet deltar i beredningen. Den föregående säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen gavs 2009.

Diskussionerna med rubriken ”Finlands säkerhetspolitik – trender i framtiden?” är öppna för allmänheten. De första diskussionerna i serien hölls i Helsingfors och Tammerfors i juni.

Man kan följa diskussionen på Twitter genom #UMturpo.

För mera information: Europainformationen Riitta Swan, tfn 09-1605 5813 eller 040-742 3519, regioninformatör Helena Kiiskinen, tfn 040-510 7520