Nyheter 26.9.2012

Boken Ett rättvist Europa? går på djupet med EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor

UTRIKESMINISTERIET

Pressmeddelande 225/2012

26.9.2012

Den 1 oktober ger utrikesministeriets Europainformation ur boken Ett rättvist Europa? – EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. I samband med utgivningen hålls ett miniseminarium i riksdagens infocentrum i Lilla parlamentet kl. 11–13.

Boken utreder Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inre ärenden idag. Hur har målet angående ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som ställdes upp under toppmötet i Tammerfors 1999, förverkligats? Hur garanteras medborgarens grundtrygghet och skydd när EU förändras? I vilken riktning utvecklas harmoniseringen av den europeiska invandrings- och asylpolitiken? Och hur ska det straffrättsliga samarbetet utvecklas för att brottsligheten över gränserna ska kunna tyglas?

I boken uttalar sig Johannes Koskinen, som var justitieminister under Finlands första EU-ordförandeskap, nuvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Päivi Räsänen, överdirektör Pentti Visanen från inrikesministeriets migrationsavdelning och docenten i straffrätt Sakari Melander från Helsingfors universitet om EU:s principer.

Reilu Eurooppa? -kirjan julkistamistilaisuus maanantaina 1.10.2012 klo 11-13.00 Pikkuparlamentin kansalaisinfossaDen 1 oktober ger utrikesministeriets Europainformation ur boken Ett rättvist Europa? – EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.

Intervjuerna med Ilkka Laitinen, chefen för europeiska gränssäkerhetsbyrån Frontex, Allan Rosas, finländsk domare i EU-domstolen, läkaren Pekka Tuomola, som öpnnat en hemlig klinik för papperslösa invandrare, och asylsökande Abdisakur Sabriye, som kom till Finland med hjälp av människosmugglare, väcker en diskussion om Europas framtid.

Anföranden under seminariet:

Vad förväntar sig EU av det rättsliga samarbetet?

Kanslichef Tiina Astola, justitieministeriet

Hur förändras EU-medborgarskapet i eurokrisens grepp?

Docent, universitetslektor Thomas Wallgren, Helsingfors universitet

Frontex – för att garaterna säkerheten eller återsända flyktingar?

Jurist Sakari Vuorensola, Frontex

Hotbilder i migrationskontrollen 

sociolog Mervi Leppäkorpi, aktiv i nätverket Fri rörlighet

Seminariets språk är finska och det är öppet för allmänheten. Publiken har också möjlighet att delta i diskussionen. Redaktören Susanna Niinivaara är moderator.

Boken kommer ut på svenska i november.

Man kan följa diskussionen på Twitter genom #UMreilu.

Boken delas ut under seminariet och kan även beställas gratis på Europainformationens webbplats www.eurooppatiedotus.fi/svenska

För mera information: chefen för Europainformationen Riitta Swan, tfn 09 1605 5813 eller 040 849 6010 och redaktionschef Päivi Toivanen 09 1605 5846 eller 040 560 9020