Nyheter 26.9.2012

”Intressant, ordförande Barroso!”

Så kommenterar två finländska EU-parlamentariker, Nils Torvalds och Tarja Cronberg, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos linjetal förra veckan när de besökte Europainformationens ”meppkaffe” i Tammerfors.

Tarja Cronberg och Nils Torvalds. Foto: Europainformationen, Päivi Toivanen

En federation av nationalstater?

– Nu försvarar EU nationalstaten, det är ju intressant, påpekar Tarja Cronberg (Gröna) om Barrosos tanke om EU som en federation av nationalstater.

– Det är en stor förändring om EU nu går in för att försvara nationalstaten. I och för sig innehöll Barrosos uttalande en begreppslig paradox, konstaterar Cronberg.

Nils Torvalds (SFP, Alliansen liberaler och demokrater för Europa) tycker att Barrosos tal var bra. – Men det ligger en viss konflikt i att en tjänsteman håller ett ”linjetal” – där kan till och med dölja sig ett problem.

”Fastän allt inte gått till som i Strömsö är jag europé, med hela min svarta journalistsjäl”, erkände den nyblivna EU-parlamentarikern Nils Torvalds. Foto: Europainformationen, Päivi Toivanen”Fastän allt inte gått till som i Strömsö är jag europé, med hela min svarta journalistsjäl”, erkände den nyblivna EU-parlamentarikern Nils Torvalds. Foto: Europainformationen, Päivi Toivanen

Barroso har läst tyska författningsdomstolens beslut enligt vilket det inte finns förutsättningar att grunda en EU-federation mycket noggrant, säger Torvalds. En bankunion tycker ändå de båda parlamentarikerna att behövs. Bättre övervakning av bankerna är nödvändigt, men en bankunion leder inte automatiskt till en federation.

– En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik skulle vara mycket mera federal, men i verkligheten är ingen sådan utveckling i sikte när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken heller. Medlemsstaterna har inte den gemensamma vision som skulle krävas, konstaterar Cronberg.

Finanskrisen förändrar Europa

Enligt EU-parlamentarikerna förändrar den pågående finanskrisen Europa också politiskt. Den påverkar EU:s eget beslutsfattande och leder till att populistiska rörelser växer fram på Europas politiska karta.

– Extremisterna sitter nu på alla goda argument. Också den följden har svårigheterna med euron haft, konstaterar Cronberg.

Enligt Cronberg lider demokratin när besluten måste fattas snabbt och på hög nivå. Det

”Bankunionen kommer, nu behöver vi också medborgarnas EU” målade EU-parlamentariker Tarja Cronberg upp. Foto: Europainformationen, Päivi Toivanen”Bankunionen kommer, nu behöver vi också medborgarnas EU” målade EU-parlamentariker Tarja Cronberg upp. Foto: Europainformationen, Päivi Toivanen

 är också ett problem att euroländerna bestämt tagit rollen som beslutsfattare. Andra länder får bara följa med vid sidan om. EU har blivit indelat i euroländerna och de andra, och det är inte alls bra, säger Cronberg.

– Tudelningen kan vara farlig. Det kan alldeles på riktigt uppstå konflikter inom Europa om Europeiska unionens grundvärderingar glöms bort, säger Cronberg, som också arbetat som fredsforskare.

Torvalds anser att det nu är Europas plikt att bygga upp samhället på nytt, till exempel i Grekland.

– Att bara pumpa in pengar i Grekland är inte rätt lösning. Man måste förändra strukturerna. I Europaparlamentet sitter jag på plats 407 och min grekiska kollega på plats 406 har berättat om den grekiska skatteförvaltningen som är full av korruption. Det är EU:s uppgift att understödja en förändring, inte bara att skicka pengar, betonar Torvalds.

Enligt Torvalds verkar ingen för tillfället riktigt veta vad som är på gång.

– Problemet är att det funnits ett visst övermod i ekonomin som fört in på fel spår. I vilket fall som helt blir vi inte av med euron – att påstå något annat är bara strunt!