Nyheter 9.10.2012

ESM inledde verksamheten 8 oktober

Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsråd höll sitt första möte måndagen den 8 oktober 2012 i Luxemburg. Därmed inledde den permanenta Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) officiellt sin verksamhet.

Euroområdets finansministrar samlades måndagen 8 oktober 2012 till Europeiska stabilitetsmekanismens första möte. Foto: Europeiska unionens rådEuroområdets finansministrar samlades måndagen 8 oktober 2012 till Europeiska stabilitetsmekanismens första möte. Foto: Europeiska unionens råd

Varför ESM?

Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) inrättas som en finansiell mekanism mellan euroländerna och den används för att hantera den finansiella krisen i euroområdet. ESM kan ge krishjälp till krisländer och också erbjuda preventiv finansiell hjälp. ESM kan köpa krisländernas lån på marknaden.

Varje medlemsstats relativa borgensandel räknas ut enligt Europeiska centralbankens så kallade fördelningsnyckel. Utifrån fördelningsnyckeln äger varje euroland en viss procentuell andel av stabilitetsmekanismen och deltar i finansieringen av mekanismen med en summa som motsvarar andelen.

 ESM:s förvaltningsråd består av euroländernas finansministrar. Finland representeras av minister Jutta Urpilainen. På bilden syns också Danmarks finansminister Margarethe Vestager. Foto: Europeiska unionens råd ESM:s förvaltningsråd består av euroländernas finansministrar. Finland representeras av minister Jutta Urpilainen. På bilden syns också Danmarks finansminister Margarethe Vestager. Foto: Europeiska unionens råd

 ESM-fördraget kan tas i bruk nu när alla medlemsstater har godkänt det. Det sista landet som godkände fördraget var Tyskland, vars andel av mekanismens kapacitet är cirka 27 procent dvs. 190 miljarder euro. Frankrike med sin andel på drygt tjugo procent står också för en betydande del av ESM:s utlåningskapacitet – knappt 143 miljarder euro.

ESM och Finland

ESM är ett internationellt finansiellt institut vars kapital består av det kapital som euroländerna betalat in och av varje medlemsstats borgensandel som står i relation till landets kapitalandel, vilket ger mekanismen dess utlåningskapacitet. ESM:s sammanlagda kapital jämte borgen är 700 miljarder euro, varav Finlands andel är cirka 1,8 procent. Kapitalet som Finland betalat in till mekanismen är 1,44 miljarder euro. Finland har dessutom åtagit sig att garantera mekanismens verksamhet med sammanlagt högst 11,14 miljarder euro.

Mekanismens faktiska utlåningskapacitet är 500 miljarder euro.

Finlands riksdag godkände ESM-fördraget med kvalificerad majoritet den 21 juni 2012.

Vid EU:s toppmöte i somras beslutades att ESM kan börja kapitalisera banker när EU:s banktillsyn har inlett sin verksamhet. Målet för det här sattes till årsskiftet. I synnerhet Tyskland, Finland och Nederländerna har framhållit att det är viktigt att banktillsynen börjar fungera så att ESM kan börja tillskjuta kapital.

:EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker vid eurogruppens presskonferens. Foto: Europeiska unionens rådEU:s ekonomikommissionär Olli Rehn och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker vid eurogruppens presskonferens. Foto: Europeiska unionens råd

ESM ersätter europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF)

Efter att ESM:s ledningsgrupp har hållit sitt inledande möte kan mekanismen officiellt börja finansiera kommande låneprogram till euroländerna. I och med att den permanenta krismekanismen, Europeiska stabilitetsmekanismen, träder i kraft upphör den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF att gälla under nästa år. Efter att ESM börjat fungera finansierar EFSF endast insatser som har påbörjats innan ESM trädde i kraft.

Läs mer:

Europainformationen: Den ekonomiska krisen – bakgrund och förlopp 

ECB: Teckning av kapital per medlemsland

ESM: Fördrag om upprättandet (en)