Nyheter 23.10.2012

Diskussion om säkerhetspolitik i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en serie öppna diskussioner om Finlands säkerhetspolitik. Diskussionerna handlar om vilka faktorer som påverkar Finlands säkerhet idag och i framtiden. Följande diskussion ordnas i Åbo torsdagen den 25 oktober kl. 17.00–18.30 i Aaltoauditoriet i Alvarium, Trädgårdsgatan 8 B.

nTurussa keskustellaan Suomen turvallisuuspolitiikasta 25.lokakuuta. Tilaisuudessa alustaa ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kuva: UM, Eero Kuosmanen

Torsdag den 25 oktober diskuteras Finlands säkerhetspolitik i Åbo. Utrikesminister Erkki Tuomioja håller ett anförande vid tillställningen som är öppen för allmänheten. Bild: Utrikesmnisteriet, Eero Kuosmanen

.

Tillställningen inleds med att anförande av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Tilaisuudessa mukana kansanedustaja Annika Lapintie. Kuva: EduskuntaRiksdagsledamot Annika Lapintie deltar i tillställningen. Bild: Riksdagen

Riksdagsman Ilkka Kanerva, ordförande för den parlamentariska säkerhets- och försvarspolitiska kontaktgruppen, och riksdagsledamot Annika Lapintie, medlem av den parlamentariska säkerhets- och försvarspolitiska kontaktgruppen, kommenterar anförandet. Chefen för Europainformationen Riitta Swan är ordförande.

I enlighet med regeringsprogrammet bereder statsrådet som bäst en säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse utgående från ett brett säkerhetsbegrepp. Redogörelsen ska vara färdig i slutet av året då den överlämnas till riksdagen för behandling. Utrikesministeriet deltar i beredningen. Den föregående säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen gavs 2009.

Diskussionerna kring tematFinlands säkerhetspolitik – framtidens trender” är öppna för allmänheten. Hittills har motsvarande diskussioner hållits i Helsingfors, Tammerfors och Kouvola.

Alustajana myös kansanedustaja Ilkka Kanerva. Kuva: EduskuntaRiksdagsledamot Ilkka Kanerva kommenterar. Bild: Riksdagen

Man kan följa diskussionen på Twitter genom #UMturpo. Tillställningens språk är finska.

 

 

För mera information: chefen för Europainformationen Riitta Swan, tfn 09 1605 5813 eller 040 742 3519, regioninformatör Juhana Tuomola, tfn 040 510 7529