Nyheter 8.11.2012

Resenärens kom-ihåg-lista

Årets livligaste resesäsong har börjat och tusentals finländare reser till när och fjärran. I år har det skett några förändringar i resenärens kom-ihåg-lista. Förändringarna gäller roamingavgifter, barns pass och sällskapsdjur. Två saker förblir ändå lika viktiga: före resan ska man ta en reseförsäkring och bekanta sig med situationen i landet man ska resa till.

Lissabon. Foto: Juhana Tuomola/Eurooppatiedotus.

Billigare att surfa med mobilen i EU-länder
 

Mobilsamtal, sms och mobila datatjänster blir billigare inom EU från och med början av juli. Priserna sjunker tack vare EU:s nya roamingförordning. Den ger avgiftstak på mobiltjänster inom EU, nu också när det gäller konsumentpriser på mobil datakommunikation. Mobil datakommunikation behövs bland annat för att läsa e-post, surfa på webben, ladda foton eller så på film på mobiltelefonen eller någon annan mobil enhet.

Prisen på samtal, både emottagna och uppringda, sjunker också ytterligare och det blir avgiftsfritt att ta emot sms i ett annat EU-land.

Avgiftstaken gäller bara när man är utomlands, de rör inte samtal från hemlandet till utlandet. Priserna är i kraft enbart inom EU. När du reser utanför EU, till exempel till Ryssland eller Turkiet, lönar det sig att kontrollera priserna med sin operatör.

Eget pass åt barnen
 

Barn ska nuförtiden alltid ha ett eget pass när de reser. Barn kan inte längre vara införda i sina föräldrars pass. Bakom denna förändring står EU:s passförordning från 2009 och övergångsperioden tog slut i början av juni i år.

Barn ska i fortsättningen ha ett eget pass med på resan. Foto: Europainformationen

Många har ännu giltiga pass där barnen står inskrivna. Passets innehavare, alltså föräldern, kan använda passet helt normalt så länge det är i kraft. Barn inskrivna i förälderns pass har med andra ord inte mera rätt att resa med sin förälders pass utan ska alltid ha ett eget resedokument.

Förändrade bestämmelser för resande djur
 

För att hindra spridningen av Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) har föreskrifterna skärpts när det gäller att ta med sällskapsdjur på resor, särskilt hundar. Nu måste också valpar från EU-länder som är under tre månader och alla hundar som kommer från till exempel Sverige till Finland genomgå behandling innan de får komma in i landet. Det gäller också korta resor, till exempel när man återvänder hem från Estland eller Norge. Medicinering mot echinokockinfektion krävs bara för hundar, katter behöver inte mera behandlas

När det gäller rabies har kraven på antikroppstest avskaffats när man reser från Finland till Sverige, Storbritannien, Irland eller Malta. Alla hundar, katter och tamillrar (fretter) som tas in i ett EU-land ska vara vaccinerade mot rabies minst tre veckor före inresan.

Hundar, katter och tamillrar ska beroende på utgångslandet ha ett sällskapsdjurspass

Bestämmelserna för resande sällskapsdjur har skärpts. Foto: Juhana Tuomola, Europainformationen

 eller ett veterinärintyg enligt bilagan till kommissionens genomförandeförordning av 15.12.2011 Det lönar sig att kontrollera bestämmelserna före resan med en veterinär eller på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats.

Allt för många reser utan försäkring
 

I EU/EES-länderna och Schweiz får man med det europeiska sjukvårdskortet vård inom den offentliga sjukvården vid plötsliga sjukdomsfall eller olyckor. Villkor och avgifter är de samma som för andra invånare i landet. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis och beviljas i Finland av FPA.

Det ersätter emellertid inte en reseförsäkring. Kortet täcker till exempel inte transport till hemlandet eller eventuella skador som orsakats andra i en olycka. Ambulansflyg till Finland från utlandet kan kosta tiotusentals euro. Då är det bra att ha en reseförsäkring. Kontrollera villkor och ersättningssummor när du väljer försäkring.

Utrikesministeriet bjuder på information om läget i resemålet och rekommenderar reseanmälan
 

-Innan resan kan du bekanta dig med säkerhetsläget i det land du ska resa till i utrikesministeriets resemeddelanden, upplyser Pasi Tuominen, chef för konsulära ärenden vid utrikesministeriet. Han tillägger att tjänsten nuförtiden också fungerar på mobilen, du kommer med andra ord åt informationen utomlands med mobilen, också som sms. 

-Det lönar sig att ladda ner sidan m.formin.fi till mobiltelefonen redan före resan. Med den hittar man lättare resemeddelanden och kan göra reseanmälan även under resan, berättar Tuominen. 

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en frivillig reseanmälan när du ger dig av på egen hand eller om du reser till något riskfyllt område. 

– På hösten öppnar vi en ny webbplats, reseanmalan.fi. Tanken är att den ska underlätta och försnabba reseanmälan, berättar enhetschef Tuominen. 

Läs också:

Billigare att använda mobiltelefon inom EU (Kommunikationsverket)http://www.viestintavirasto.fi/sv/index/asiointi-info/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/2012/T_20.html

Införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU-länder (Livsmedelssäkerhetsverket Evira)http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel_och_utforsel/eu_medlemslander__norge_och_schweitz/hundar__katter_och_illrar

Det europeiska sjukvårdskortet (Fpa) target="_blank" href="http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152356HS?OpenDocument">http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152356HS?OpenDocument

Om att resa på utrikesministeriets webbplats
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=51235&nodeid=15732&contentlan=3&culture=sv-FI