Nyheter 20.12.2012

Cypern tar över EU-ordförandeskapet

Cypern tar över EU-ordförandeskapet efter Danmark den 1 juli. Det är första gången Cypern är ordförandeland i EU.

Hanteringen av den ekonomiska krisen kvarstår som en viktig fråga på EU:s dagordning. Förhandlingarna om budgetramarna för åren 2014–2020 kommer också att sysselsätta Cypern.

Pysyvä puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Kyproksen presidentti Demetris Christofias. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Stor utmaning för ett litet land

Cyperns första EU-ordförandeskap kommer att vara en anspänning för det lilla landet som blev EU-medlem 2004.

De problematiska relationerna till Turkiet, som beror på öns delning, syns inte i Cyperns program för ordförandeskapet, men de påverkar i bakgrunden landets EU-politik.

Cypern vill så snabbt som möjligt komma med i Schengenområdet, men det kommer att ta tid innan det blir verklighet.

Cypern, som 2008 började använda euron, såg sig tvunget att ansöka om ett stödpaket av de övriga euroländerna för att skjuta till kapital till sina banker precis före ordförandeskapet.

Cypern inleder första EU-ordförandeskap den 1 juli.Cypern inleder första EU-ordförandeskap den 1 juli.

 

Målet är ett bättre Europa

”Ett bättre Europa” är mottot för Cyperns ordförandeskap. Cypern satsar i sitt ordförandeskapsprogram på att effektivisera EU:s verksamhet och stärka en hållbar utveckling. Det viktigaste målet för ordförandeskapet är att slutföra förhandlingarna om budgetramarna för åren 2014–2020.

Energifrågorna, den gemensamma havspolitiken och uppföljningsåtgärderna från klimatkonferensen Rio +20 finns på Cyperns program.

För att få bukt på den ekonomiska krisen betonar Cypern ett intensivare samarbete och genomförandet av reformerna av samordningen av den ekonomiska politiken. Målen i strategin Europa 2020 spelar också en viktig roll. En effektivisering av den inre marknaden, i synnerhet den digitala inre marknaden, är viktig för att få ekonomisk tillväxt i Europa.

Under sitt ordförandeskap vill Cypern särskilt arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten. Ett annat mål är att före utgången av detta år skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem.

Sydlig grannskapspolitik

När det gäller de yttre förbindelserna vill Cypern bedriva ett nära samarbete med EU:s höga utrikesrepresentant och utrikestjänsten. Speciell uppmärksamhet kommer att fästas på de sydliga länderna som omfattas av EU:s grannskapspolitik.

EU:s utvidgning finns med i ordförandeskapsprogrammet. Cypern har kraftigt stött Kroatiens och Serbiens intentioner att bli EU-medlemmar.

Ingår i en trio

EU:s ordförandeländer arbetar numera i en så kallad trio, det vill säga i en grupp på tre länder. Länderna offentliggör ett gemensamt målprogram som godkänts av rådet innan det första landet i trion inleder sitt ordförandeskap. Programmet är samtidigt ett arbetsprogram för hela rådet. Det innehåller unionens viktigaste mål för den förestående ett och ett halvt års perioden.

De enskilda ordförandeländerna gör upp mer detaljerade planer i sina egna program.

Cypern ingår i en trio som består av Polen, som var ordförande andra halvåret 2011, och Danmark, som varit ordförande under det första halvåret i år. Syftet med triosamarbetet är att effektivisera och förenhetliga rådets arbete.

Efter Cypern tar Irland vid som EU-ordförandeland den 1 januari 2013.

Läs mer:

Cyperns EU-ordförandeskap på webben

Följ Cyperns ordförandeskap på Twitter:

Tweets @cy2012eu_MK

Tweets @cy2012eu_NC

 

Polens, Danmarks och Cyperns gemensamma program (pdf, engelska)