Nyheter 2.1.2013

Den förnyade Europainformationen önskar god jul och ett gott nytt år!

 Eurooppatiedotuksen joulutervehdys.</span> Piirros: Mika Launis

Europainformationens verksamhet förnyas under året 2013. Från början av det nya året betjänar Europainformationen hela landet från Helsingfors och Rovaniemi. Det är lätt även i fortsättningen att ta kontakt med oss antingen med telefon, epost eller på webben och via sociala medier:

– Riksomfattande servicenummer: 0295 24 00 10.

– Epost: eurooppatiedotus@formin.fi

– Webben: www.eurooppatiedotus.fi

– Hitta oss i den sociala median: Twitter, Facebook, Flickr, Slideshare och Storify

Utrikesministeriets Europainformation önskar sina kunder och samarbetspartner en riktigt god och fridfull jul och ett lyckligt nytt år 2013 !