Nyheter 7.1.2013

Irland tar över EU-ordförandeskapet

Irland tar över som EU:s ordförandeland den 1 januari 2013. Irland är ordförandeland under första halvåret 2013, dvs. fram till utgången av juni. Därefter tar Litauen över som ordförandeland.

Irlannin EU-puheenjohtajakauden logo 2013.Irlands sjunde period som EU-ordförandeland inleds 1 januari 2013.

Det blir sjunde gången som Irland är EU-ordförandeland. Föregående gång stod Irland i ledningen för EU år 2004. Irland anslöt sig till Europeiska ekonomiska gemenskapen 1973, så under sitt ordförandeskap firar landet också 40 år som EU-medlem.

Ekonomin är alltjämt viktigast

Irland har som mål för sin ordförandeperiod att arbeta för två helheter som landet tog över efter det föregående ordförandelandet Cypern: att slutföra förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram och att vidareutveckla den ekonomiska och monetära unionen EMU och speciellt bankunionen. Irland vill också arbeta för återhämtningen av ekonomin samt för tillväxt och sysselsättning.

Irlannin pääministeri Enda Kenny. Kuva: Euroopan unionin neuvostoIrlands premiärminister Enda Kenny. Foto: European Council

Förhandlingarna om budgetramen för åren 2014–2020 kommer kanske mest att prägla programmet under Irlands ordförandeskap. I och med Lissabonfördraget har ordförandelandets insats i dessa förhandlingar framhävts framför allt när det gäller kontakten med Europaparlamentet.

Tillväxt på den digitala marknaden

I programmet för Irlands ordförandeskap fästs det stor vikt vid en förbättring av sysselsättningen. Man vill speciellt lyfta upp ungdomsarbetslösheten, som i tretton EU-länder överstiger hela 25 procent, på unionens agenda.

Irland betonar den digitala marknadens samt de små och medelstora företagens betydelse för att skapa jobb. Man vill också främja frihandelsförhandlingarna med bland annat USA, Japan, Singapore och Kanada.

Trion Irland, Litauen och Grekland

De kommande tre EU-ordförandeländerna bildar en så kallad trio, som tillsammans ställer upp målen för följande 18 månaders period. Irland har utarbetat sitt program för ordförandeskapet i samarbete med Litauen och Grekland, som efter Irland sköter ordförandeskapet under var sin halvårsperiod.

Trions viktigaste mål är att få stabilitet i ekonomin i Europa.

Läs mer:

eu2012.ie (det irländska EU-ordförandeskapets webbplats)

Irlands ordförandeskap kan följas i Twitter:#eu2013ie