Nyheter 15.1.2013

Marseille och Košice Europas kulturhuvudstäder 2013

Under Marseilles kulturhuvudstadsår ordnas evenemang i Palais Longchamp. Foto: Marseille stad.Under Marseilles kulturhuvudstadsår ordnas evenemang i Palais Longchamp. Foto: Marseille stad.

Marseille i Frankrike och Košice i Slovakien är kulturhuvudstäder 2013. Bägge städerna har sammanställt programmet för kulturhuvudstadsåret kring olika teman och kommer att arrangera ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Košice – en gränsstad

Košice som har cirka. 240 000 invånare är belägen i östra Slovakien. Foto: Europeiska kommissionen.Košice som har cirka. 240 000 invånare är belägen i östra Slovakien. Foto: Europeiska kommissionen.

Košice kommer under sitt år som kulturhuvudstad att betona sitt geografiska läge, också ur ett historiskt perspektiv. Stadens läge där gamla handelsleder mellan öst och väst möts har gjort den till en mötesplats för olika folk och kulturer. I dag är staden belägen vid Schengenområdets östra gräns, och under kulturhuvudstadsåret har man för avsikt att ta upp gränstemat. Samtidigt vill staden skapa en portal till Östeuropa.

Under året arrangeras i staden olika evenemang, allt från teater till festivaler, konserter och läskvällar i klubbar, ishallar samt teater- och konserthus. Det officiella startskottet för Košices kulturhuvudstadsår går 19–20 januari 2013 med flera samtidigt pågående evenemang. På plats är då också Androulla Vassiliou, som i Europeiska kommissionen ansvarar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Marseille – en mötesplats vid Medelhavet

Också i Marseille arrangeras olika slag av konstevenemang – allt från opera till David Guetta, teater och grupparbeten för skolelever. I Marseille är kulturhuvudstadsåret indelat i tre säsonger där man under varje säsong presenterar nya utställningar och konstverk.

Marseille som ligger vid Medelhavet är Frankrikes näst största stad. Foto: LEG.Marseille som ligger vid Medelhavet är Frankrikes näst största stad. Foto: LEG.

 Että framträdande tema vid evenemangen är inkludering och regionalt samarbete. Det regionala samarbetet innebär dels att den omgivande Provenceregionen deltar i kulturhuvudstadsåret (därav namnet Marseille-Provence kulturhuvudstadsår) och dels att man riktar in sig på ett bredare samarbete inom hela Medelhavsområdet. Samarbetet inom Medelhavsområdet har av gammalt varit viktigt för Frankrike och man har också arbetat för det inom EU. Därför är det naturligt att det betonas under kulturhuvudstadsåret.

Kulturhuvudstadsåret i Marseille-Provence öppnas 12–13 januari 2013 med evenemang runtom i regionen. EU representeras vid öppningsfestligheterna av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Vad är en kulturhuvudstad?

Europeiska unionens råd utser kulturhuvudstäderna på basis av ansökan. I ansökningarna bör städerna visa att det planerade programmet har en tydlig europeisk dimension och ett europeiskt intresse samt att det överensstämmer med stadens långsiktiga mål. I Finland var Åbo kulturhuvudstad 2011 och Helsingfors 2000.

Den första kulturhuvudstaden valdes 1985 och för närvarande har man slagit fast i vilka länder kulturhuvudstäder utses fram till 2019.  Länderna får sedan välja vilken stad de vill se som kulturhuvudstad. Nästa år är Riga i Lettland och Umeå i Sverige kulturhuvudstäder.

Mer information:

Webbplatsen för Košices kulturhuvudstadsår (på engelska)

Webbplatsen för Marseilles kulturhuvudstadsår (på engelska)

Europeiska kommissionens pressmeddelande

Europaparlamentets pressmeddelande