Nyheter 24.1.2013

Eurogruppen fick ny ordförande

Urpilainen, Dijsselbloem ja RehnEurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, kommissionens vice ordförande Olli Rehn och finansminister Jutta Urpilainen vid eurogruppens möte. Foto: Europeiska unionens råd.

Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem, 46, valdes till ny ordförande för eurogruppen den 21 januari 2013. Han tillträdde som finansminister i november 2012 och är sedan år 2000 ledamot av Nederländernas parlament. Till utbildningen är Dijsselbloem magister i lantbruksekonomi.

Eurogruppen är ett informellt organ för euroområdets finansministrar. Den inrättades redan 1997 för att behandla frågor i anslutning till den gemensamma valutan euron. Till en början hade gruppen ingen ständig ordförande utan ordförandeskapet innehades av finansministern i det land som var EU-ordförandeland.

Urpilainen ja Juncker euroryhmän kokouksessaMinister Urpilainen överräckte ett fotografi som gåva till den avgående ordföranden Jean-Claude Juncker. Fotografiet är taget på det första sammanträdet i eurogruppen hon deltog i. Foto: Europeiska unionens råd.

År 2004 beslutade eurogruppen välja en mer permanent ordförande för en period om två år. Till ordförande valdes från och med början av 2005 Luxemburgs finansminister Jean-Claude Juncker, som innehaft uppdraget tills Dijsselbloem nu valdes till ordförande. I Lissabonfördraget (som trädde i kraft 1.1.2009) fastslogs att valet av ordförande ska ske med majoritetsbeslut och att mandatperioden är två och ett halvt år.

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft hade eurogruppen ingen officiell ställning inom EU. I fördraget gavs den ställning som ett organ som håller informella sammanträden för att diskutera frågor förknippade med euron. Eurogruppen sammanträder vanligtvis dagen före rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) håller sitt möte.

När Ekofin-rådet fattar beslut som endast berör euroområdet kan enbart medlemsstaterna i euroområdet delta i besluten. Kommissionären för ekonomiska och monetära frågor och Europeiska centralbankens chefdirektör har rätt att delta i mötena, liksom ordföranden för ekonomiska och finansiella kommitténs eurogruppen-sammansättning.

Mer information:

 

Finlands EU-representations nyhet om utnämningen (på finska)

Dijsselbloems cv

pdfDijsselbloems prioriteringsprogram (pdf 96,2 Kb)