Nyheter 31.1.2013

Planeringen av EU:s arktiska informationscentrum inleddes

Planeringen av ett arktiskt informationscentrum för EU har inletts. Europeiska kommissionens miljögeneraldirektorat och Lapplands universitets Arktiska center, som leder projektet, har kommit överens om saken i Bryssel.

Det arktiska området utvecklas snabbt. Foto: The Norwegian Barents Secretariat.Det arktiska området utvecklas snabbt.

 Det förberedande projektet tar ett och ett halvt år och budgeten för planeringen är en miljon euro. I projektet deltar förutom Arktiska centret 18 andra europeiska institut som sysslar med arktiska frågor. Från Finland deltar meteorologiska institutet, Uleåborgs universitets Thule-institut och sameområdets utbildningscentral. De övriga instituten som deltar kommer från Tyskland, Nederländerna, Island, Polen, Sverige, Belgien, Frankrike, Italien, Norge och Storbritannien.

Samarbetsnätverkets modell vann anbudstävlingen 

Tanken på ett eget arktiskt informationscentrum för EU fanns med i EU-kommissionens första meddelande om den arktiska politiken år 2008. Arktiska centret i Rovaniemi har tjugo års erfarenhet av arktiska studier. Centrets direktör Paula Kankaanpää säger att det därför var lätt för centret att ta fasta på idén.

– Vi anser att idén är viktig och att vår verksamhetsmodell kan vara till nytta för utvecklingen i norr i ett bredare perspektiv. Tanken vidareutvecklades tillsammans med andra europeiska sakkunniga. Kommissionen ordnade i fjol en anbudstävling om projektet och vårt samarbetsnätverk vann tävlingen. Projektet kommer att pågå i ett och ett halvt års tid och därefter utvärderas slutligen behovet att inrätta ett arktiskt informationscentrum för EU och om det kan förverkligas utifrån den föreslagna europeiska nätverksmodellen, säger Paula Kankaanpää.

Direktör för Arktiska centret, Paula Kankaanpää. Foto: Arto LiitiDirektör för Arktiska centret, Paula Kankaanpää. Foto: Arto Liiti

Den ledande tanken i det förberedande projekt är att skapa ett effektivt sätt att sammanföra forskningsbaserad kunskap mellan regionens egna och utomstående aktörer. Det praktiska arbetet under projektet är indelat i fyra delområden, som är bedömning av verksamheten vid ett arktiskt informationscentrum för EU, konsekvensprocess, kommunikation och projektadministration.

 Det arktiska området utvecklas snabbt

 Det primära målet är att påverka det arktiska områdets hållbara utveckling genom att inrätta ett aktivt europeiskt nätverk av institutioner som besitter en betydande kunskap om Arktis.

 – Det som behövs är ett effektivt utnyttjande av forskningsbaserad kunskap. Det arktiska områdets snabba utveckling, där komplicerade politiska, socioekonomiska och miljömässiga faktorer ingår, kräver detta. Instanser som sysslar med forskning och kommunikation måste vara föregångare och vägleda beslutsfattare och politiker att vidta välgrundade åtgärder, framhåller Hannu Halinen, Finlands ambassadör för arktiska frågor.

Jamie Reynolds, som samordnar arktiska frågor vid Europeiska kommissionen, säger emellertid att det nya projektet inte i och för sig betyder att ett arktiskt informationscentrum för EU inrättas. Det som görs under projektets gång, exempelvis bedömningen av verksamheten vid ett informationscenter och konsekvensbedömningen, är dock ytterst viktiga förutsättningar för att beslut om ett informationscentrum ska kunna fattas.

Läs mer på Arktiska centrets webbplats. (På finska)