Nyheter 4.2.2013

Finland stödjer EU:s utvidgning

Europeiska unionens utvidgning är ett viktigt mål för Finlands EU-politik – utvidgningen ligger i Finlands politiska och ekonomiska intressen. Finlands stöd till en fortsatt utvidgning utgående från gemensamt överenskomna principer ingår i regeringsprogrammet.

Finland stödjer Turkiets och Islands medlemskapsförhandlingar och att länderna på Västra Balkan närmar sig Europeiska unionen. Finland stödjer också förutsättningarna för medlemskap för de länder som deltar i utvidgningsprocessen – både bilateralt och genom EU-samarbete. Finland har också arbetat för ett närmande mellan länderna på Västra Balkan och EU genom utvecklingssamarbete.

EU:s Twinningsamarbete är ett centralt verktyg för att stärka kandidatländernas och potentiella kandidatländers förutsättningar för ett medlemskap. I Twinningprojekt kan kandidatländerna och nya medlemsländer utveckla sin förvaltning och lagstiftning så att de motsvarar Europeiska unionens standarder.

Mer information om Twinningverksamheten och om aktuella projekt som myndigheter kan ansöka om finns här:

EU:s utvidgnings- och grannskapsprojekt (Utrikesministeriet)