Nyheter 13.2.2013

VALTIONAVUSTUKSET KANSALAISJÄRJESTÖJEN EUROOPPA-TIEDOTTAMISEEN VUONNA 2013

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2013 valtion talousarviossa tähän varoja.

Vuoden 2013 valtionavut ovat haettavissa ulkoasiainministeriöltä 21.12.2012 saakka. Vuoden 2013 valtionavut ovat haettavissa ulkoasiainministeriöltä 21.12.2012 saakka. Kuva: Helsingin kaupunki.

Avustuksiin on vuoden 2013 talousarviossa esitetty 209 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisinä painopisteinä vuonna 2013 ovat talouskysymykset, maatalous ja ympäristö sekä EU-kansalaisuus – vapaa liikkuvuus.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Vuonna 2013 painopisteitä ovat muun muassa talous, ympäristö, maatalous sekä kansalaisuus. Kuva: Euroopan komissioVuonna 2013 painopisteitä ovat muun muassa talous, ympäristö, maatalous sekä kansalaisuus. Kuva: Euroopan komissio

 Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 21. päivänä joulukuuta 2012 virka-ajan päättymiseen mennessä, muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakulomake sekä yksityiskohtaisemmat hakuohjeet löytyvät ministeriön verkkosivulta http://www.eurooppatiedotus.fi tai http://www.formin.finland.fi.  Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella sähköpostitse Eurooppatiedotuksesta osoitteesta VKO-30@formin.fi.

Ilmoitus julkaistaan Helsinginsanomissa, sekä Hufvudstadsbladetissa 11. päivänä marraskuuta 2012

Ulkoasiainministeriö

pdfYleisehdot 2013

pdfHakuohjeet 2013

WordHakulomake

WordHankesuunnitelma 2013