Nyheter 6.3.2013

Tuomioja: Diskussion behövs i utrikespolitiken, men också koncensus

Man ska kunna diskutera utrikespolitik lika öppet som all annan politik, och det gör man idag, konstaterade utrikesminister Tuomioja vid ett diskussionstillfälle i Tavastehus. ”Själv är jag ändå av den gamla stammen så till vida att jag tycker det är viktigt med så bred koncensus som möjligt i utrikespolitiken.”

”Och konsensus råder hos oss”, bedömde utrikesminister Erkki Tuomioja vid den diskussion som Europainformationen ordnade den fjärde mars. ”Som exempel kan nämnas att man under regeringsförhandlingarna nyligen enades om utrikes- och säkerhetsfrågorna på två dygn, medan det tog sex veckor att bilda själva regeringen.”

Finlands framtida utrikes- och säkerhetspolitiska riktning dryftades i kongresscentret Verkatehdas. Foto: UMFinlands framtida utrikes- och säkerhetspolitiska riktning dryftades i kongresscentret Verkatehdas. Foto: Europainformationen

Minister Tuomioja inledde sitt anförande inför Tavastehuspubliken utgående från den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse som publicerades i slutet av förra året. Enligt honom liknar den i stor utsträckning sin föregångare trots att den utarbetades helt från grunden. Den här gången nådde man brett samförstånd mellan partierna utan svårigheter. En parlamentarisk kontaktgrupp tillsattes då redogörelsen började beredas, och representanter för oppositionspartierna deltog.

Världen har förändrats sedan den fyra år äldre redogörelsen, även om basfakta fortfarande består. ”Ömsesidigt beroende är typiskt för denna tid, på gott och ont. Det är ett basfaktum som vi lever med i vår globala värld. Man kan inte bemöta nya säkerhetsutmaningar med militära metoder. Förutom befolkningstillväxten är klimatförändringen en av de största utmaningarna.”