Nyheter 7.3.2013

Europaåret för medborgarna

Temat för Europaåret 2013 är medborgarna. Foto: Europeiska Komissionen.

Temat för Europaåret 2013 är medborgarna. Man vill föra medborgarna närmare Europeiska unionen och förbättra kännedomen om EU-medborgarnas rättigheter. Temat tas upp i olika sammanhang under året.

Vilket medborgarskap?

EU-medborgarskapet infördes för 20 år sedan, men alla känner kanske inte till vad det innebär. Avsikten med temaåret är att rätta till det här och göra medborgarna medvetna om vilka rättigheter de har som EU-medborgare.

EU-medborgarskapet syns bland annat i att det blivit lättare att resa mellan EU-länderna. Foto: Europaparlamentet.EU-medborgarskapet syns bland annat i att det blivit lättare att resa mellan EU-länderna. Foto: Europaparlamentet.

Som EU-medborgare har du rätt att bland annat resa fritt och bo i alla EU-länderna, rätt att delta i kommunala val och Europaparlamentsvalet där du bor, rätt att lämna in klagomål till Europeiska ombudsmannen, rätt till konsulära tjänster på andra EU-länders ambassader eller konsulat utanför EU och rätt att studera i andra EU-länder med samma rättigheter som vistelselandets medborgare. Andra fördelar som EU-medborgarskapet ger är möjligheten till billigare mobilsamtal inom EU eller till exempel det rättsskydd som EU-lagarna ger när du handlar på nätet.

Delta i debatten om EU

Ett annat syfte med Europaåret 2013 är att uppmuntra dig som EU-medborgare att aktivare delta i debatten om EU: vad betyder EU-medborgarskapet för dig, vad önskar du dig av EU och i vilken riktning unionen ska utvecklas. Man hoppas att diskussionen ska fortsätta också efter december 2013, ett viktigt mål är Europaparlamentsvalet 2014.

Europaåret för medborgarna i praktiken 

När det ordnas öppet hus får medborgarna bekanta sig med rådets lokaler. Foto: Europeiska unionens råd.När det ordnas öppet hus får medborgarna bekanta sig med rådets lokaler. Foto: Europeiska unionens råd.

Startskottet för Europaåret för medborgarna går officiellt den 10 januari 2013 i Irland, som är EU:s ordförandeland under första halvåret 2013. Samtidigt som startskottet går ordnas ett evenemang där folk ges möjlighet att diskutera sina behov, förhoppningar och bekymmer med Europeiska kommissionens vice ordförande Vivianne Reading.

 I Finland deltar många olika instanser och organisationer i Europaåret för medborgarna. Föreningen Finland i Europa rf har samordningsansvar för evenemangen. Temaåret kommer att synas vid många olika evenemang, till exempel på Europadagen den 9 maj. Europainformationen deltar givetvis i Europaåret för medborgarna och vi kommer att behandla temat vid våra evenemang, i artiklar och annan verksamhet.

Den här webbsidan uppdateras i takt med att det finns mer information om temaåret.

Mer Information:

Webbplatsen för Europaåret för medborgarna, på engelska (kommer senare att finnas på svenska)

Kommissionens pressmeddelande om Europaåret för medborgarna

Ditt Europa – hjälp och råd för EU-medborgare och deras anhöriga

2010 års upplaga av rapporten om EU-medborgarskapet (där idén om ett Europaår för medborgarna förs fram)  

Du och EU

Europaåret för medborgarana startade