Nyheter 12.3.2013

Minister Tuomioja i Bryssel: Globala förändringar kräver en tydligare europeisk utrikespolitik

Pressmeddelande 53/2013
11.3.2013

Den 11 mars talade utrikesminister Erkki Tuomioja om framtiden för EU:s utrikespolitik, utrikesförvaltning och diplomati vid ett seminarium som ordnades i Bryssel av European Policy Centre (EPC) och Utrikespolitiska institutet: ”Policy Dialogue – Shaping the EU system of diplomacy: the European External Action Service and the future of foreign policy”.

Inför den prominenta publiken betonade utrikesminister Tuomioja att Europa måste vara på sin vakt när de globala förändringarna ökar det inbördes beroendet i världen och tillväxtmarknaderna blir allt mera inflytelserika. Européerna måste effektivera sitt samarbete för att kunna påverka den allt mer komplexa internationella scenen, för att kunna tackla de utmaningar som ekonomin, utvecklingen och befolkningstillväxten ställer och för att kunna hantera gränsöverskridande problem, som till exempel klimatförändringen.

EU:s och dess medlemsstaters röst hörs enbart om Europas budskap är enhetligt och tydligt. Tuomioja påminde om att EU:s yttre åtgärder spelar en mycket central roll här. EU är världens största inre marknad, den största utvecklingsfinansiären och understödjaren av internationellt multilateralt samarbete. Europeiska värderingar och normer står fortfarande högt i kurs i världen. Bara genom en helhetsinriktad utrikespolitik som beaktar de yttre åtgärdernas olika delområden kan Europa uppnå sina mål och påverka hur de globala utmaningarna löses.

Tuomioja framförde också konkreta förslag för hur EU:s yttre åtgärder kunde effektiveras.

Under seminariet talade även generalsekreteraren för Europeiska avdelning för yttre åtgärder Pierre Vimont, forskaren Kristi Raik från Utrikespolitiska institutet och ledande forskare Rosa Balfour från EPC.

Vid seminariet offentliggjordes en omfattande studie om ämnet:

För mera information: utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040 181 9257, specialforskare Charlotta Spolander, utrikesministeriets enhet för planering och forskning, tfn 040 542 0596.