Nyheter 25.3.2013

EU söker erfarna ekonomer i toppklass och ordnar ett nytt test för handläggare

EU-liput_350. Kuva: Euroopan komissio.

EU söker årligen nya tjänstemän, vilket sker genom uttagningsprov. EU-jobben är eftersökta och tiotusentals EU-medborgare deltar årligen i uttagningsproven. Som bäst pågår ett uttagningsprov för ekonomer och ett nytt test för dem som deltog i uttagningsprovet för handläggare år 2010. Däremot blir det inget helt nytt uttagningsprov för handläggare i år.

Förutom uttagningsprovet för handläggare ordnas ibland uttagningsprov inom ett visst fack. Det viktigaste och mest aktuella av dessa är i år ett uttagningsprov där man söker ekonomer, som i första hand ska jobba vid kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans samt generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster i Bryssel eller Luxemburg. Jobb kan även finnas vid andra institutioner eller generaldirektorat.

Lönenivån är AD7, där grundlönen utan beaktande av tillägg och skatter är cirka 5 500 euro i månaden. Ansökningstiden inleddes 14 mars och går ut 16 april 2013.

Ekonomiska experter behövs under den ekonomiska krisen. Om du är en erfaren ekonom i toppklass kan det här vara ett jobb för dig!

Uttagningsprov för handläggare 2013

EPSO-logo. Kuva: EPSO.

Undantagsvis ordnas inget uttagningsprov för handläggare i år. I stället ordnas ett nytt test för dem som deltog i den första delen av uttagningsprovet 2010, men som inte tog sig vidare till den andra fasen.

Om du deltog i provet 2010, kontrollera då genast ditt personuppgiftskonto på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats. Anmälningar till det nya testet började tas emot 21 mars och sista anmälningsdag är 23 april 2013.

Cirka 30 000 EU-medborgare har chans att delta i det nya testet och av dem är ungefär 700 finländare.

Mer information:

Europeiska rekryteringsbyrån EPSO

Utlysning av uttagningsprov för ekonomer (inkl. ansökningsanvisningar och handledning)

Inside EU careers: Economists (youtube-video)

Information om det nya testet för deltagare i uttagningsprovet 2010 på EPSOs webbplats

EU-jobb, statsrådet