Nyheter 5.4.2013

Diskussion om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i Jyväskylä

Pressmeddelande 82/2013
5.4.2013

Utrikesministeriets Europainformation ordnar en diskussion öppen för allmänheten kring temat ”Finlands utrikes- och säkerhetspolitik – framtidens trender” tisdagen den 9 april kl. 18.30–20.00 i lilla föreläsningssalen i Jyväskyläs huvudbibliotek, Vapaudenkatu 39-41.

Tillställningen inleds med att anförande av utrikesminister Erkki Tuomioja. Riksdagsledamot Aila Paloniemi, medlem av utrikesutskottet, kommenterar Tuomiojas anförande. Chefen för Europainformationen Riitta Swan är ordförande.

Diskussionen kommer bland annat att handla om den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse som statrådet överräckt till riksdagen och om förnyandet av Finlands FN-strategi.

Diskussionen i Jyväskylä ingår i Europainformationens diskussionsserie som inleddes förra året. I år har mostavarande tillställning ordnats i Tavastehus och efter Jyväskylä står Åbo i tur i slutet av maj.

För mera information: chefen för Europainformationen Riitta Swan, tfn 09 5785 5813