Nyheter 26.4.2013

EU och du evenemang i Vasa den 29. april

EU och Du. 465. Foto: Europainformationen.

Evenemanget EU och du måndagen den 29 april inbjuder österbottningarna att diskutera Europeiska unionen och hur unionen påverkar det dagliga livet i Österbotten.

Turnén EU och du besöker olika platser i Finland under Europaparlamentets innevarande valperiod. Avsikten med evenemangen EU och du är att öka dialogen om hur EU påverkar människornas vardag. Temat under turnén varierar, men utgår alltid från EU-frågor som är viktiga för landskapen och från de tankar regionens invånare har om EU.

Vasa står i tur måndagen den 29 april. Österbotten får du besök av flera EU-experter och opinionsbildare, bl.a. Europaparlamentarikerna Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa och Nils Torvalds. I evenemangen under dagen deltar också riksdagsledamöterna Maria Tolppanen, Janne Sankelo, Peter Östman, Lars-Erik Gästgivars och Miapetra Kumpula-Natri samt tjänstemän från ministerierna och EU-institutionerna.

Programmet inleds med att en gallup, som kommissionen låtit utföra, publiceras. I gallupen har man frågat österbottningarna om deras inställning till Europeiska unionen och Kvarkentrafiken. Under förmiddagen blir det besök på energiteknologiklustret och vid Laihian lukio, Korsholms gymnasium och det tvåspråkiga Gymnasiecampuset LYKEION (Vaaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium).

EU-aktörer och österbottniska projekt som delfinansierats av EU presenteras mellan klockan 11 och 14 i köpcentret Rewell center. Ett underhållande program utlovas, också Europaparlamentarikerna och riksdagsledamöterna kommer att presentera sig på scenen.

Evenemanget kulminerar kl. 14.00-16.00 i seminariet ”Havet förenar” på eftermiddagen. Temat är Kvarkentrafiken som en del av ett europeiskt nätverket.

 EU och du planeras och genomförs av Europainformationen vid utrikesministeriet, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationsbyrå i Finland,
riksdagsinformationen, arbets- och näringsministeriet samt Yle, som är riksomfattande mediesamarbetspartner för evenemanget.

I arrangemangen i Vasa deltar också Vasa stad, Österbottens förbund, närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och av EU delfinansierade projekt (energi, invandring, gränssamarbete och andra internationella EU-projekt).

pdfEU och du i Vasa – programmet