Nyheter 2.5.2013

Diskussionen om Europas framtid

KOM OCH DISKUTERA EUROPAS FRAMTID MED PRESIDENT VAN ROMPUY OCH STATSMINISTER KATAINEN
Diskussionen inleds med statsminister Jyrki Katainens och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuys anföranden. Helsingfors universitets kansler Ilkka Niiniluoto öppnar diskussionen.
Diskussionen hålls tisdagen den 7 maj 2013 i Helsingfors universitets solennitetssal kl. 17–18.15. Vi ber dig vara på plats senast 16.45, ingång från Alexandersgatan 5. Var beredd att på begäran styrka din identitet.