Nyheter 14.5.2013

EU-aktörer gästade Vasa under evenemanget EU och du

EU arjessa Vaasa, yleiskuva Rewell. Kuva: Eurooppatiedotus.

EU intresserar, men syns knappt alls i vardagen

EU-aktörer från Europaparlamentet, EU-kommissionen, riksdagen och från den finska och svenska statsförvaltningen gästade Vasa i slutet av april under evenemanget EU och du. Evenemangets tema ”Meri yhdistää – Havet förenar" riktade blickarna över havet mot Sverige och ut i Europa. Temat diskuterades i Vasa under dagens lopp bland annat vid en tillställning i ett köpcenter och på ett seminarium för allmänheten. På programmet stod också skol- och företagsbesök.

Som inledning på dagen publicerades en gallup om österbottningarnas inställning till EU. 43 procent av dem som svarat på gallupen ansåg att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak, medan 22 procent tyckte att det är en negativ sak. Resten förhöll sig neutralt eller hade inte uppgett sin ståndpunkt i frågan.

Sari Artjoki, Jouni Mölsä ja Ylen toimittajat Terhi Varjonen sekä Antti Koivukangas. Kuva: Eurooppatiedotus.

Sari Artjoki, tf. chef för kommissionens representation i Finland, Jouni Mölsä, direktör för utrikesministeriets informations- och kulturavdelningsamt Yle-redaktörerna Terhi Varjonen och Antti Koivukangas i köpcentret Rewell.

– I Vasatrakten och Österbotten förhåller man sig till EU på samma sätt som i genomsnitt i landet, när man jämför resultaten med andra gallupar som gjorts med samma frågor under de senaste två–tre åren i andra landskap. Men när man mäter intresset för EU:s verksamhet placerar sig regionen i topp bland landskapen, sade Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, i en kommentar till gallupresultaten.

– Gallupen visar att folk är intresserade av EU:s verksamhet och den positiva inverkan som medlemskapet erbjuder för regionernas utveckling, men EU-medlemskapets effekter syns tillsvidare alltför lite i Österbotten och i människornas vardag, sade Sari Artjoki.

EU-pengar seglar tillbaka till Österbotten över havet

I gallupen ställdes också frågor om EU:s trafikpolitik. Av dem som svarat uppgav fyra av fem att de ansåg att en fungerande trafikförbindelse mellan Vasa och Umeå är synnerligen viktig eller rätt viktig för utvecklingen i Vasaregionen och Österbotten.

Orsaken till detta är antagligen att färjtrafiken över Kvarken har varit tynande efter det att taxfreehandeln upphörde för över ett årtionde sedan. Passagerarantalet har minskat från en miljon till hundratusen på årsnivå. EU-beslutet som gjorde slut på taxfreehandeln anses vara en delorsak till detta, men EU ses också som en möjlighet att få fart på trafiken på nytt.

Desiree Oen. Kuva: Eurooppatiedotus.

Med TEN-näten avses ett huvudtrafiknätverk omfattande hela Europa och dit hör också sjöfartslederna. Désirée Oen ansvarar för TEN-näten i kommissionär Siim Kallas kabinett.

– EU-kommissionen anvisar pengar för europeiska transport- och energinät samt digitala nät via finansieringsinstrumentet Ett sammanhängande Europa. Kommissionen har föreslagit 50 miljarder euro för programmet under den kommande programperioden, men förhandlingarna om finansieringen pågår, sade Désirée Oen, ansvarig tjänsteman för TEN-näten i kommissionär Siim Kallas kabinett.

Oen försäkrade i Vasa att kommissionen är beredd att hjälpa de finska och svenska myndigheterna att utveckla den bottniska korridoren. Kommissionen har för avsikt att fortsatt ge finansieringsbidrag till projektet under programperioden 2014–2020 via instrumentet Ett sammanhängande Europa.

– Europas ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft är beroende av om vi har goda landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygförbindelser. Vi behöver en effektiv och sammanhängande transportinfrastruktur för EU:s sociala och ekonomiska verksamhet och för att folk ska kunna röra sig, sade Oen.

Kan vi göra Kvarken till en del av Åland och få taxfree tillbaka?

Ända sedan medeltiden har det funnits täta förbindelser över Kvarken. De internationella förbindelserna i området var starka redan långt före EU.

Enligt gallupen anser invånarna i Vasaregionen och i Österbotten överhuvudtaget att EU-medlemskapet knappt alls har stärkt områdets internationalisering och synlighet. Över hälften (56 %) ansåg att EU-medlemskapet inte alls har stärkt områdets internationalisering och synlighet, medan en fjärdedel tyckte att EU-medlemskapet tillfört området synnerligen mycket eller rätt mycket mer synlighet och internationalism.

I Vasa diskuterade man sjöförbindelsernas betydelse också i andra sammanhang än gällande ekonomin och internationaliseringen.

Nils Thorvalds, Sirpa Pietikäinen ja Anneli Jäättenmäki. Kuva: Eurooppatiedotus.

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen svarade på en fråga om nettobetalningsandelen, att ”Finlands EU-medlemsavgift är 10 euro per invånare i månaden. Det är ett rimligt pris för säkerhet, miljöskydd, fri rörlighet eller till exempel TEN-nätet”. På bilden till vänster Pietikäinens parlamentarikerkollega Nils Torvalds och till höger kollegan Anneli Jäätteenmäki.

– Kvarkentrafiken har också en mänsklig dimension. För många har det varit tråkigt att Kvarkentrafiken försämrats. Många österbottningar har släktingar och vänner på andra sidan viken, sade riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars från Korsholm.

– Om en av öarna i Kvarken skulle anslutas till Åland skulle vi kanske få taxfreetrafiken tillbaka, sade riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri som en lekfull avslutning på evenemanget EU och du.

Foton från evenemanget i vårt Flickr-galleri