Nyheter 20.5.2013

EU:s medborgarinitiativ (infoblad 02b/2012)

Infoblad 02b/2012

Pärmbild på infobladet EU:s medborgarinitiativEuropeiska unionens medborgarinitiativ börjar gälla 1 april 2012. En miljon EU-medborgare kan genom ett medborgarinitiativ be kommissionen lägga fram ett lagförslag.

Ett medborgarinitiativ börjar gälla 1 mars 2012 i Finland också på statlig nivå. I Finland krävs minst 50 000 röstberättigade för ett statligt medborgarinitiativ

I infobladet EU:s medborgarinitiativ hittar du information om de olika medborgarinitiativen och vilka nya påverkansmöjligheter i Finland och EU medborgarinitiativen medför.

pdfEU:s medborgarinitiativ (infoblad 02b/2012) (PDF, 579 kb)