Nyheter 24.5.2013

Fokus på Östersjön

Fokus på Östersjön

Författare: Björn Grönholm, Hiski Haukkala, Marko Joas, Jouni Lind, Jari Luoto, Susanna Niinivaara, Juha Nurminen, Eeva-Liisa Poutanen och Kjell Westö.
Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Skyddet av Östersjön – havet som omges av åtta EU-länder och Ryssland – kräver internationellt samarbete och bindande avtal samt uppmärksamhet av oss alla. Vilja finns för att lösa problemen – men räcker åtgärderna till?

I boken Fokus på Östersjön granskar experter, politiker och andra opinionsbildare Östersjöns tillstånd samt strategier och åtgärder för att rädda havet. Förutom en miljöfråga är Östersjön också en spelplan för säkerhetspolitiken i området.

pdf Fokus på Östersjön

Fokus på Österjön, webbversion

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten