Nyheter 31.5.2013

Finlands EU-representation är som statsförvaltningen i miniatyr

Coreper II. 465. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Hela Coreper II samlat till möte..

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen bereder Europeiska unionens råds beslut utgående från Finlands regerings direktiv. Representationens arbete leds av den ständige representanten, ambassadör Jan Store. Vid representationen i Bryssel arbetar ett hundratal personer. Största delen av personalen är sakkunniga från olika förvaltningsgrenar i Finland. EU-representationen samarbetar intensivt med ministerierna i Finland för att i Bryssel driva EU-frågor som är viktiga för Finland.

Coreper, dvs. kommittén för de ständiga representanterna, spelar en viktig roll vid beredningen av beslut

Tjänstemannakommittéerna spelar en central roll vid beredningsarbetet i EU-rådet. Den viktigaste är kommittén för medlemsstaternas ständiga representanter Coreper (Comité des Représentants Permanents). Den bereder Europeiska unionens råds beslut och spelar därmed en viktig roll i rådets beslutsfattande.

Suomen pysyvä edustaja EU:ssa, Jan Store. Kuva: Eurooppatiedotus.

Finlands ständige representant i EU, Jan Store. Foto: Europainformationen.

Coreper arbetar i två sammansättningar som betecknas av de romerska siffrorna I och II. Coreper II behandlar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, ekonomiska och finansiella frågor/Ekofin samt rättsliga och inrikes frågor. Coreper I behandlar för sin del flera av unionens så kallade inre politikområden, till exempel lagstiftningen om den inre marknaden, miljöfrågor, energi, sysselsättning, socialpolitik och konsumentfrågor.

Coreper I och Coreper II sammanträder varje vecka för att förbereda beslut som tas i ministerrådet. I Coreper behandlas frågor som inte kunnat lösas i arbetsgrupperna, så att resultatet är antingen färdiga lösningar eller lösningsmodeller där man skurit ner alternativen till ett fåtal som ministrarna beslutar om.

Vid Coreper II-mötena representeras Finland av den ständige representanten Jan Store. Vår representant i Coreper I är Marianne Huusko-Lamponen, ställföreträdare för den ständiga representanten. Coreper leds av EU-ordförandelandets ständiga representant i sex månaders perioder.

Arbetsgrupper bistår

Coreper bistås av över 200 arbetsgrupper som består av sakkunniga från medlemsländerna och som samlas varje vecka. Representationens arbetsrytm bestäms således av ministerrådets och de förberedande arbetsgruppernas möten. Det kan hållas flera möten om olika ämnesområden samma dag.

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa muutti tämän vuoden maaliskuussa uusiin tiloihin, lähemmäksi EU-elinten toimipaikkoja. Kuva: Eurooppatiedotus.Finlands ständiga representation vid EU flyttade i mars till nya lokaler, närmare EU-institutionerna. Foto: Europainformationen..

Representationen i Bryssel är en länk mellan Finlands regering och unionens institutioner när det gäller EU:s beslutsfattande. Representationens sakkunniga driver Finlands regerings ståndpunkter i kommittéer och tjänstemannagrupper där rådets beslut förbereds.

Många toppmöten under de senaste åren

Toppmötena är på sätt och vis toppen av isberget inom EU:s beslutsfattande. De föregås av otaliga förhandlingar och tjänstemannamöten. Den ständige representanten Jan Store har tjugo års erfarenhet av europeiskt beslutsfattande.

De senaste årens finanskris har ökat takten inom EU-beslutsfattandet och det syns också i rytmen för toppmötena där EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas. Brådskan har ökat också på tjänstemannanivå.

– Under de senaste fem åren har takten inom EU-beslutsfattandet ökat på ett aldrig tidigare skådat sätt. Före finanskrisen hölls det fyra EU-toppmöten per år, nu har antalet varit uppe i sju till åtta. När ett toppmöte är över inleds förberedelserna för nästa. Detta har givetvis också märkts i arbetet på den ständiga representationen, säger Jan Store.