Nyheter 11.6.2013

Debatt i Finland 23/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 23

Veckan förde med sig en ny debatt som euroländernas stöd till Grekland och de finländska garantierna. Riksdagen slutdebatterade den försvartspolitiska redogörelsen och två regeringspartier kongressade.

Sannfinländsk annons väckte debatt

Sannfinländarnas partiledare Timo Soini levererade en bredsida mot regeringen i en betald annons som täckte hela Helsingin Sanomats första sida. I ett öppet brev gjorde Soini gällande att inga garantier existerade när det gäller lånearrangemangen med Grekland. Enligt honom kan inte det derivatinstrumentavtal som Finland gjort med grekiska banker förliknas vid garantier eller borgen i vanlig mening.

Annonsen ledde till omedelbara reaktioner, Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) beskyllde Soini för retoriskt fiffleri och försök att förvrida det faktum att Finland har fått garantier i form av dervivatinstrument som de grekiska bankerna ställt upp med.
När Soini därtill förklarar att inga garantier gäller om Greklands lån efterskänks blir svaret att ett sådant beslut inte kan fattas mot Finlands vilja samt att borgen skall trygga en situation då gäldenären inte betalar inte ett läge då den som lånar efterskänker lån.

Bred enighet om försvaret

Bred enighet råder mellan riksdagsgrupperna om Finlands försvars- och säkerhetspolitik. Det framgick klart när ordföranden för utrikesutskottet Timo Soini (Sannfinl.) föredrog betänkandet om regeringens säkerhetspolitiska redogörelse (Se tidigare Debatt i Finland). Soini formulerade sig så försonligt att försvarsminister Carl Haglund (Sfp) tackade honom. Den tidigare ställvis eldfängda debatten om luftövervakning över Island (Se tidigare Debatt i Finland) hade ebbat ut i och med Natos besked om att Finland och Sverige kan delta i flygövningar över Island men Nato sköter övervakningen ledde till den breda enigheten om deltagande. Också i övrigt framhölls fördelarna med nordiskt samarbete även om utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) fann ett förslag om regelrätt avtal orealistiskt i dagens värld.

Attack mot facket

Tankesmedjan Libera publicerade under veckan en hård attack mot fackföreningsrörelsen. I en rapport betecknade smedjan fackföreningarna som en belastning som motverkar konkurrens på arbetsmarknaden och skapar en konstgjord lönenivå och hindrar lönerna från att motsvara arbetets produktivitet. Samma tankesmedja har tidigare i en rapport förklarat att välfärdsstaten är skyldig till den ekonomiska krisen. Libera har grundats av bergsrådet Gustav von Hertzen och i dess styrelse sitter bland andra Björn Wahlroos.

Soini tvekar inför EU-val

Sannfinländarnas partiledare Timo Soini har i en intervju publicerad i utrikespolitiska institutets tidning förklarat sig ta ställning till en eventuell kandidatur i Europaparlamentsvalet nästa år i slutet av juni vid sitt partis kongress. Han sade själv att han har två alternativ; att satsa på en framträdande post i den EUkritiska parlamentsgruppen eller på att bli statsminister i Finland efter nästya riksdagsval år 2015. Soini sade att han inte som en gång tidigare kan ta en plats i Europaparlamentet och sedan återvända till Finland till riksdagsvalet.

Vänsterförbundet kongressade

Kulturminister Paavo Arhinmäki, 36, återvaldes enhälligt som partiledare då Vänsterförbundet under veckoslutet samlades till kongress i Tammerfors. Omröstning blev det däremot om både viceordförande- och partisekreterarposterna. Första viceordförande blev riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen, 34, andra viceordförande Sari Moisander, 33, och tredje Kalle Hyötynen, 46. Marko Varajärvi, 41, från Kemi blev ny partisekreterare. Kongressen godkände även ett rödgrönt framtidsprogram och efterlyste skattelösningar som ökar progressiviteten.

Sfp kongressade

Försvarsminister Carl Haglund återvaldes enhälligt som partiledare vid Svenska folkpartiets partidag i Borgå under veckoslutet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson och Päivi Storgård fortsätter som viceordföranden och får sällskap av nyvalda Åsa Gustafsson.

I sitt tal vid partidagen försvarade Haglund med kraft tvåspråkigheten och kritiserade hårt försöken att göra undervisningen i svenska i skolorna frivillig. Han varnade också för en växande främlingsfientlighet. Bland de politiska besluten märks krav på könskvoter i bolagsstyrelser.