Nyheter 31.7.2013

Georgien blickar mot väst

Efter Sovjetunionens fall år 1991 bildades flera nya stater. En av dessa är Georgien. Internationellt sett är landet ganska okänt och många kanske känner till Georgien endast på basis av de krig och konflikter som drabbat landet. Många kanske hörde om Georgien för första gången förs i samband med kriget med Ryssland år 2008. Under de senaste sju åren har turismen dock ökat betydelsefullt och Georgien kanske syns till på världskartan för lite fler människor. Landet är känt för både sin vackra natur som sina fina viner. Också geopolitiskt sätt är landet intressant, eftersom det ligger i Kaukasusregionen mellan öst- och västvärlden.

georgia2Foto: Crista Grönroos

EU- och NATO-medlemskap som mål

Även om landet har en lång egen historia har Rysslands inflytande varit stort redan sen 1800-talet. Georgien blev självständigt första gången år 1918 och fick njuta av sin suveränitet i tre år innan röda armén marscherade in i landet år 1921, Då Georgien tvingades ansluta sig till Rådsryssland. År 1991 blev landet åter självständigt, så ur en modern politisk synvinkel är landet relativt ungt.

 Även om landet är självständigt nu syns Sovjetunionens skugga både i Rysslands inflytande som i gatubilden. Rysslands politiska inflytande är ändå inte direkt eftersom inga diplomatiska relationer mellan länderna har uppehållits sedan kriget år 2008. Georgien har knytigt många kontakter till väst och vill just profilera sig som ett Europeiskt västland. Att gå med i både Europeiska

georgia_katuTurister kan bli överraskade av att man inte alltid klarar sig med engelska i Georgien. Endast få kan språket. Foto: Sandra Ahtola

 Unionen som försvarsalliansen NATO ligger på landets agenda. Georgien har varit medlem av Europarådet sedan 1999.

Georgien och EU

Georgien är ett väldigt EU-vänligt land, vilket syns i gatubilden. Landets officiella ståndpunkt är en vilja att gå med i unionen, och EU:s flagga syns lite här som där. Det flaggas också mycket för Europarådet för att understryka landets västvänlighet samt att man vill se sig själv som ett Europeiskt land.

georgia3I Georgiens huvudstad Tbilisi syns både ny och gammal arkitektur. Foto: Crista Grönroos

Georgien hör till EU:s så kallade östra partnerskap, vilket innebär betydande handelsavtal. Flera barriärer står dock i vägen för ett georgiskt EU-medlemskap, som brister i mänskliga rättigheter, det svaga ekonomiska läget och offentliga sektorns korruption. Under president Mikheil Saakashvilis tid har man dock blivit av med den så kallade vardagskorruptionen, även om korruptionen fortfarande finns på offentliga sektorn.

EU upprätthåller till sin del goda relationer till Georgien och stöder landet på flera plan. Unionen stöder landet bl.a. i jordbruket, regional tillväxt, t.ex. i utvecklande av infrastruktur, och erbjuder strategisk hjälp på olika offentliga sektorer. Ett samarbets- och partnerskapsavtal EU och Georgien emellan knöts år 1999, varefter Georgien har fått betydliga ekonomiska stöd för olika projekt.

Georgien

 

EU ger stöd också i konflikter

EU har även en viktig roll i konflikten mellan Georgien och Ryssland. European Union Monitoring Mission (EUMM) grundades efter kriget år 2008 för att övervaka gränserna till utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien. På världskartan hör dessa områden till Georgien men i realiteten har de, med Rysslands stöd, förklarat sig självständiga. Ryssland stöder dessa områden såväl politiskt som militäriskt och har inrättat flera militärbaser nära gränserna. EUMM

Georgia4Kontrasten mellan de rika och de fattiga är väldigt synlig i Georgien. Foto: Crista Grönroos

 har som mål att övervaka mänskliga rättigheter samt försäkra att Ryssland respekterar de internationella överenskommelserna från år 2008. Faktumet att Ryska trupper är närvarande på dessa områden är speciellt problematiskt eftersom man i förhandlingarna, ledda av Frankrikes forna president Nikolas Sarkozy, kom överens om att ryska armén skulle dra sig tillbaka från alla georgiska områden, dit alltså utbrytarrepublikerna formellt hör.

Efter kriget år 2008 funderade man i EU på ett frihandelsavtal med Georgien samt på ekonomiska stöd för en återuppbyggnad av landet. År 2012 inleddes förhandlingarna på ett frihandelsavtal.

Georgien är också ett NATO-vänligt land och har uttryckt sin vilja att gå med i försvarsalliansen.

georgia_eummEUMM:s högkvarter i Tbilisi. Foto: Crista Grönroos

Georgien och Finland

Georgien har en ambassad i Helsingfors som i huvudsak sköts av ambassadörens medhjälpare. Som ambassadör för både Finland och Sverige fungerar Konstantin Kavtaradze, stationerad i Stockholm för det mesta. Finland representeras i Georgien av den Helsingforsbaserade ambassadören Christer Michelsson, som också verkar som ambassadör för Armenien och Azerbajdzjan. I Tbilisi finns också ett honorärkonsulat för Finland. Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja besökte landet år 2012.

 

 

Skriventen Robin Tiivola är praktikant på Europainformationen och besökte Georgien under en studieresa på våren 2013.

 

Läs mer:

EUMM:s hemsida: href="http://eumm.eu/en/">http://eumm.eu/en/

Utrikesministeriets resemeddelande: href="http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68688&nodeid=15735&contentlan=3&culture=sv-FI">http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=68688&nodeid=15735&contentlan=3&culture=sv-FI

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/georgia/georgia_en.htm

http://eeas.europa.eu/georgia/eu_georgia_summary/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-246_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-635_en.htm

Georgiens ambassad i Finland: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?app=33&location=177