Nyheter 6.8.2013

Europainformationens turné om EU-redogörelsen startar i Vasa på torsdagen

Selonteko_465

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar en serie av diskussionstillfällen som handlar om Statsrådets EU-redogörelse. Serien är nämnd ”Ta reda på EU!” och startar i Vasa torsdagen den 8 augusti. Diskussionstillfället är öppet för publik och inleds av försvarsminister Carl Haglund (sfp). Som kommentator fungerar riksdagsledamot Mikko Savola (c)

EU-redogörelsen är en linjedragning för Finlands EU-politik.

Statsminister Jyrki Katainen presenterade statsrådets EU-redogörelse för riksdagen den 19 juni. I redogörelsen dras linjerna för Finlands EU-politik samt behandlas nyttan och utmaningarna av Europas enande. I redogörelsen räknar man också upp en del av Europeiska unionens praktiska utvecklingsmål vilka Finland borde fästa sig på inom de närmaste åren. Enligt redogörelsen handlar dessa mål om respekterandet av gemensamma regler och värderingar, förstärkandet av den ekonomiska och monetära unionen, förbättrandet av arbetskraften och de sociala sfärerna, främjandet av den fria rörligheten, en gemensam energipolitik och tacklandet av klimatförändringen, unionens externa funktioners förstärkande samt utvidgning.

EU-redogörelsen grundar sig på tanken om ett moderat Finland som är villigt att påverka och samarbeta och som förhåller sig positivt till ett enat Europa men ändå framhäver nationellt ansvar. Enligt redogörelsen är ett starkt, rättvist och förenat EU till Finlands och finländarnas fördel.

Ta reda på EU! – På torsdagen i Vasa 

Europainformationens serie av diskussionstillfällen om EU-redogörelsen startar i Vasa

Haglund_selko_282Försvarsminister Carl Haglund inleder tillfället i Vasa den 8 augusti. Foto: Europeiska unionens råd

 torsdagen den 8 augusti. Evenemanget hålls i Vasa Arbetarinstitutets festsal på Kyrkoesplanaden 15 klockan 15.00 – 16.30. Tillfället inleds av försvarsminister Carl Haglund (sfp) och som kommentator fungerar riksdagsledamot Mikko Savola (c). Tillfället är öppet för alla som är intresserade.

Ta reda på EU! – serien fortsätter under hösten. Nästa tillfälle är den 2 september i St. Michels. Tammerfors står i turen den 30 september och Åbo den 7 oktober. Mer information om evenemangen fås, när tidtabellerna är på det klara, från Europainformationens hemsida under händelsekalendern.

Välkommen och diskutera om EU!

Tillfället kan också följas på Twitter: #EUselko.

Statsrådets redogörelse om EU-politiken 2013 (statsrådets kanslis webbsidor)