Nyheter 12.8.2013

I Vasa togs det reda på EU:s säkerhetspolitik

EU:n Atalanta-operaatio. Kuva:EU

 

Europainformationens turné ”Ta reda på EU!” öppnades i Vasa torsdagen den 8 augusti. Det första diskussionstillfället om statsrådets EU-redogörelse behandlade säkerhets- och försvarspolitik med försvarsminister Carl Haglund (sfp) som huvudtalare

Det är viktigt att diskutera EU-ärenden, speciellt nu när nästa års Europaparlamentsval är aktuella, konstaterade minister Haglund i början av tillfället.

Från gemenskap till effektiv global påverkan

I EU-redogörelsen, som statsrådet presenterade för riksdagen i juni, framhävs konsistensen och helheten av Europeiska unionens utrikespolitiska verksamhet. EU har de bästa möjligheterna att påverka globalt då medlemsländernas funktioner och visioner sammansälls till en gemensam funktion. EU:s utrikespolitik täcker den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, handelspolitiken och utvecklingspolitiken.

Selkoa EU:sta? -kiertue avattiin Vaasassa 8. elokuuta. Kuva: EurooppatiedotusTa reda på EU! turnén inleddes i Vasa den 8 augusti. Foto: Europainformationen

– Konkreta åtgärder för ett ökat  militärt samarbete i EU är väldigt aktuellt. Det kommande EU-toppmötet i december kommer att ha fokus på försvars- och säkerhetspolitik, konstaterade minister Haglund i Vasa.

Utrikes- och säkerhetspolitiken borde enligt redogörelsen fungera ännu effektivare och enhetligare än tidigare. Viktigt för Finland är också ett tätt nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete. Enligt försvarsminister Carl Haglund söker flera andra EU-länder liknande lösningar i deras försvarspolitik. I redogörelsen framhävs också ett utvecklande av samarbetet i den arktiska regionen samt östersjöregionen.

EU är beroende av USA:s försvarsindustri. Just därför borde, enligt redogörelse, Europa förstärka sin försvarsindustri och –marknad mer målmedvetet. Inre marknadsprincipens förverkligande i försvarsindustrin skulle enligt redogörelsen också ge valuta för pengarna.

EU är en stark aktör i krishantering

Vaasalaisyleisöä kiinnostivat muun muassa Venäjä, Nato ja pohjoismainen yhteistyö. Kuva: EurooppatiedotusPubliken i Vasa intresserade sig bl.a. för Ryssland, Nato och det nordiska samarbetet. Foto: Europainformationen

EU.länderna borde förstärka samarbetet vad gäller försvaret, dock utan att vara en försvarsallians som skulle ersätta Nato, framhävde minister Haglund. Framför allt är EU en viktig aktör i den globala säkerhetspolitiken. Tyngdpunkten ligger på krishantering, såväl militär som civil sådan. Krishantering är ett viktigt verktyg i strävan efter fred och demokrati.

Publiken i Vasa frågare bl.a. talarna vad som kan vara ett hot mot Finland och unionen. Både minister Haglund och tillfällets kommentator, riksdagsledamot Mikko Savola (c) tog upp cyberhoten som de främsta hoten. I EU:s strategi för cybersäkerhet har samarbetet för cybersäkerheten förbättrats. Vasaborna var också intresserade av hur en möjlig svensk Nato-ansökan skulle påverka Finland. Enligt minister Haglund skulle det påverka debatten märkvärdigt. Idag kan vi trots allt inte förvänta oss några överraskningar från Sveriges sida som skulle kunna jämföras med deras EU-medlemskapsansökan i tiderna, spekulerar Haglund.

Europainformationens nästa Ta reda på EU! – evenemang ordnas den 2 september i St. Michels, 30 september i Tammerfors och 7 oktober i Åbo. Närmare information hittas i vår händelsekalender efter att programmen och tidtabellerna fastställts. I Twitter: #EUselko

Läs mer:

Statsrådets EU-redogörelse