Nyheter 20.8.2013

Boken ”Europas bästa land?” jämför och specificerar EU-ländernas framgång

Europas bästa land?_kansi

I den finländska samhällsdebatten har man skapat en bild av Finland som det bästa landet i Europa. Synsättet har grundat sig på Finlands höga kreditbetyg och på vårt välfungerande skolsystem. Det är dock inte hela sanningen.

En jämförelse av EU:s medlemsländer ger anledning till kritisk granskning av Finland

Det finns inget land i Europa som är entydigt bäst, utan staternas framgång växlar i hög grad beroende på ämnet eller måttet. De nordiska länderna och de små staterna klarar sig bra i synnerhet då man granskar konkurrenskraften och välfärden. Möjligheterna till framgång är större i Europas nordliga länder, medan västra, södra och östra Europa står inför större utmaningar. Det finländska samhället fungerar synnerligen bra och har förmågan att förnya sig. Men Finlands framgång och framtid beror i allt högre grad på EU.

EU producerar en hel mängd statistik som erbjuder utmärkta redskap för mångsidig jämförelse av medlemsstaternas samhällen. I Finland vet man oroväckande lite om samhällsstrukturen och kulturen i de övriga europeiska staterna. Därför borde medierna aktivare jämföra unionens medlemsländer på de olika politikområdena. Bristen på jämförande information leder till okritiskt försvar och en politik inriktad på en enda sanning.

I boken "Europas bästa land?" ligger fokus på bedömningen av de framtida utmaningarna för Finland och Europa. Boken riktar sig till dem som är intresserade av det finländska samhällets tillstånd och utvecklingen i Europa, och den lämpar sig också som undervisningsmaterial vid universitet och yrkeshögskolor.

Bokens teman och författare är: politiska system (Tapio Raunio), ekonomi, sysselsättning och konkurrenskraft (Jaakko Kiander), den offentliga ekonomin och de sociala utgifterna (Juho Saari), inkomstskillnaderna och fattigdom (Susan Kuivalainen och Elina Palola), jordbruk (Ilkka P. Laurila) samt hållbar utveckling (Sauli Rouhinen).

Boken har redigerats av Tapio Raunio, professor i statslära vid Tammerfors universitet, och Juho Saari, professor i sociologi vid Östra Finlands universitet i Kuopio.

pdfEuropas bästa land (pdf.)

Boken kan  beställas med den här beställningsblanketten.