Nyheter 20.8.2013

Utbildningsprogrammen inom EU förnyas – idrott med i bilden för första gången

Nuorisoa. Kuva: NN_norden.org

I och med Europeiska unionens nya budgetsäsong 2014-2020 förnyas också EU:s utbildningsprogram. EU-medlemsländerna, Europeiska kommissionen och parlamentet kom i början av sommaren överens om ett nytt Erasmus + program. Det nya programmet slår i samman Programmet för livslångt lärande, EU:s internationella högskoleprogram och Youth in Action ungdomsprogrammet. Idrotten är också med i bilden för första gången.

 Målet med det nya programmet är att stöda och främja läroanstalternas och ungdomens internationalisering, innovationer samt utbyte och spridning av god säd. Inom det nya programmet hålls de gamla bekanta namnen, som den allmänbilande utbildningens program Comenius, högskoleprogrammet Erasmus, vuxenprogrammet Grundtvig och ungdomsprogrammet Youth in Action.

Europastudiernas undervisning och kvaliteten på forskningen stöds även i fortsättningen av ett skilt JeanMonnet – program.

Budgeten växer

Även om EU:s totala budget blir mindre, växer finansieringen för Erasmus + programmet betydligt. Hur budgeten kommer att uppdelas länderna emellan är ännu oklart, men i detta skede vet man redan hur budgeteringen inom programmet uppdelas. Delen som utbildningen får är störst, nämligen 77 % av totala budgeten. 10 % är reserverat till ungdomsområdet och 1,8 % till ny idrottsverksamhet. Jean Monnet – programmets andel kommer att vara 1,9 % av programmets totala budget.

Suomesta lähdetään Erasmus-vaihtoon eniten Saksaan, Britanniaan ja Espanjaan. Kuva: NN_norden.orgFrån Finland åks det mest på Erasmus-utbyte till Tyskland, Storbritannien och Spanien. Foto: NN_norden.org

Samarbetet med tredje världen förstärks

Att Erasmus, Mundus- och Tempus- programmen går ihop till ett nytt program ökar studerandenas möjligheter att åka på Erasmus-utbyte även utanför Europa. Också samarbetet med länderna utanför EU på ungdomssektorn kommer att stödas i fortsättningen.

Strukturen av Erasmus + programmet simplifieras genom att sätta ihop projekten från de nuvarande programmen till tre huvudfunktioner. I dessa stöds rörlighet, gemensamma projekt och samarbete på politisk nivå. Vissa av EU-programmen som CIMO, Finlands center för internationellt samarbete och rörlighet, ansvarar för, som t.ex. EU:s Kulturprogram, samt Media och Media Mundus – programmen smälts ihop till ett såkallat Kreativa Europa program. Programmet Ett Europa för medborgarna fortsätter som ett självständigt program.

Idrotten med i Erasmus + programmet.

Idrotten kommer nu för första gången med in i EU-programmet som ett eget område. Finansieringen ansöks direkt av Europeiska kommissionen, till skillnad från utbildningen och ungdomsbudgeten, i vilka man först ansöker på nationell nivå. Kommissionen har alltså sista ordet vad gäller godkännandet av Idrottsbudgeten och programtextens tolkning.

Erilaisiin urheilu- ja liikuntaprojekteihin voi saada tukea myös EU:lta ensi vuodesta alkaen. Kuva: Tommi NatriFrån och med nästa år kan även EU kan ge stöd åt olika europeiska idrottsprojekt. Foto: Tommi Natri

Programmets mål på idrottsbranschen är att bekämpa doping, manipulation i matcher, mobbning och våld. Även frivilligt arbete skall främjas genom programmet. Finansiering kan också sökas av europeiska non-profit idrottsevenemang. Deltagarna skulle alltså måsta vara från flera europeiska länder.

Även om det i svenskspråkiga texter ofta talas om sport täcker det engelska ordet också idrott. Projekt som främjar hälsan genom så kallad basmotionering kan också få stöd från programmet.

– Preliminärt kan vi säga att såna klubbar, organisationer och andra aktörer på gräsrotsnivå som organiserar projekt och evenemang kan ansöka om finansiering. Stödet är inte endast menat för idrott på proffsnivå. Antagligen skulle inte stöd kunna ges ut för enskilda turneringsresor, men om det vore frågan om att ordna en turnering kunde det vara möjligt för att på så sätt täcka deltagningsutgifterna. Alla detaljerna bakom programmet är dock inte klara – de kommer att bli klara med tiden, berättar idrotts- och kulturministeriets överinspektör Heidi Sulander .

Det viktigaste med finansieringen är ändå att ansökan är grundligt skriven.

Detaljer om Erasmus + programmet blir klarare i höst. Ännu detta år kan man ansöka normalt till de gamla programmen.

Mer info:

CIMO