Nyheter 2.9.2013

Finland vill vara en stark aktör i Arktis

Arktikum-keskus Rovaniemellä. Kuva: Arktikum

Finland vill också i framtiden vara en stark och ansvarsfull aktör i Arktis. Det framgår av Finlands arktiska strategi som godkändes av statsrådet vecka 34.. Finland ska vara en aktiv aktör som förenar miljöns specialbehov och affärsmöjligheter genom internationellt samarbete.

Finlands nya strategiska linjedragning kommer vid en tidpunkt som vissa forskare till och med kallar en kapplöpning mot norr. Det internationella arktiska samarbetet har en central roll i Finlands utrikespolitik. Den offentliga diplomatin, arbetet med Finlandsbilden och till exempel Team Finland-verksamheten kommer i framtiden att ha en synligare arktisk dimension.

Finland anser att Arktiska rådet är det viktigaste forumet där arktiska frågor behandlas. Finland stöder öppen interaktion med aktörer utanför rådet och är i princip för att flera stater och organisationer beviljas observatörsstatus. Finlands strävar efter att Arktiska rådet gradvis stärks och blir en internationell organisation som grundar sig på konventioner. Viktigt är också Barentssamarbetet som bidrar med ett regionalt perspektiv och skapar permanenta samarbetsnätverk över gränserna.

Omfattande strategi

Den föregående arktiska strategin från 2010 betonade yttre förbindelser. Den nya strategin är mera omfattande. I den behandlas hur Finlands ställning i Arktis ska stärkas, affärsmöjligheterna som öppnas, miljö, säkerhet, landets nordliga delars ställning, internationellt samarbete och arktiskt kunnande i hela sin bredd.

Arktiska strategin ska verkställas genom olika sektoriella åtgärder. De genomförs inom ramarna för statsfinanserna och statsbudgetarna. EU-finansiering riktas till projekt inom ramarna för EU:s program och villkor för stöd. I strategin ingår nästan 130 olika åtgärder.

Team Finland kommer att ha den arktiska regionen som en av sina tyngdpunkter. Det kommer att betyda marknadsföringsinsatser och knytande av kontakter. Det måste skapas bättre nätverk för små och medelstora företag så att de kan delta i stora internationella projekthelheter.

EU:s roll i den arktiska regionen blir starkare

Europeiska unionen är en allt mera aktiv arktisk aktör och tre av unionens medlemsstater (Finland, Sverige och Danmark) är också arktiska stater. Antalet ökar till fyra om Island blir EU-medlem.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tapasi Napapiirillä myös Joulupukin vuonna 2012. Kuva: UM

Bild: EU:s höga representant Catherine Ashton träffade julbocken vid Polcirkeln 2012. Foto: UM

Det är viktigt för Finland att driva på att EU:s arktiska politik utformas och att främja EU:s roll i den arktiska regionen. I samarbete med Sverige och Danmark arbetar Finland för att stärka och klargöra EU:s arktiska politik. EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet tjänar detta syfte.

Hållbar gruvdrift

Angående utvecklingen av gruvindustrin i den arktiska regionen är målen i strategin mycket ambitiösa. Finland ska vara en föregångare inom den eko-effektiva mineralindustrin före 2020. Målet är att öka den finländska exporten av gruv- och mineralteknik till den arktiska regionen, att främja utvecklingen av nya tekniska lösningar tillsammans med gruvföretagen och att öka investeringsviljan. Branschen ska utvecklas i enlighet med verksamhetsplanen för hållbar gruvdrift.

Trafikförbindelserna avgörande

Utvecklingen i den arktiska regionen påverkar också trafiken. För affärsmöjligheterna i Finlands nordliga regioner är trafikförbindelserna och kommunikationen avgörande. Behovet av att utveckla trafiken och logistiken måste enligt strategin granskas övergripande.

Arktinen kehitys vaikuttaa myös liikenteen näkymiin.

Bild: Utvecklingen i Arktis påverkar också trafiken.

Målet är att skapa en grund för att kunna garantera EU tillgång till Ishavet i norr och för att kunna trygga Finlands långsiktiga behov. Det är viktigt att trygga fungerande trafiklösningar och gränsövergångsställen. Bland åtgärderna i strategin ingår att garantera trafikförbindelserna till befintliga och kommande gruvor och att åtgärda flaskhalsar i trafiknätet. En annan åtgärd är att göra en markreservation i landskapsplanen för en ny järnvägsförbindelse mellan Sodankylä och Rovaniemi.

Finland – föregångare gällande hållbar utveckling i den arktiska regionen

I den arktiska regionen pågår flera snabba och till och med motstridiga förändringar. Klimatet värms upp snabbast i världen, nya förbindelser öppnas, energi- och mineralresurser tas i bruk och turismen ökar. Det är nödvändigt för regionens stabilitet och säkerhet att klimatförändringen bekämpas och konsekvenserna kontrolleras och det är också utgångspunkten för all verksamhet i den arktiska regionen.

Förändringarna i regionen öppnar enanstående möjligheter för finländskt kunnande inom cleantechbranschen. Finland besitter betydande kunskap till exempel när det gäller vattenbehandlingsteknik och mekanisk oljesanering.

I strategin framträder en bild av Finland som en aktiv och ansvarsfull arktisk aktör.

Läs mera:

Finlands arktiska strategi 2013 på statsrådets webbplats (pdf)

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubbs blogginlägg 27.8.2013 om den arktiska strategin (på finska)

Europainformationens publikation: Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen