Nyheter 6.9.2013

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingar kring frihandelsavtal mellan EU och USA

EU_USA_kuva: Euroopan komisso

Europeiska unionen och Förenta Staterna inledde förhandlingar kring ett frihandelsavtal i juli. Målet med handels- och investeringsavtalet är att frigöra en så bred och tvåriktad handel som möjligt.

Avtalets mål är att dämpa regleringarna samt minska på eller helt avskaffa tullkostnader och – formaliteter. Dörrarna öppnas för europeiska näringslivet att komma in på marknaderna i Förenta Staterna samt öppna handeln för offentliga upphandlingar och tjänster för konkurrans. Offentliga upphandlingar är en av EU:s viktigaste prioriteringar i förhandlingarna med USA. Det audiovisuella fältet hålls för tillfället utanför avtalet. Detta kan dock förändras vid något skede.

Första förhandlingsronden ordnandes 8.-12.7.2013. Under förhandlingarna gick man igenom alla tre områden: inträde till marknader, regleringsfrågor samt tullarnas utomstående hinder och globala regler.

På EU:s sida dras förhandlingarna av kommissionen. Medlemsländerna förbereder sina uttalanden i samarbete med kommissionen. När EU och USA har förhandlat färdigt måste ännu EU-medlemsländerna och Europaparlamentet godkänna avtalet.

Nästa förhandlingsrond ordnas i andra veckan i oktober. Förberedelser för detta möte är igång både i EU och i USA.

EU och Förenta Staterna stormakter i världshandeln

Europeiska unionen och Förenta Staterna utgör tillsammans så gott som hälften av världens bruttonationalprodukt. De utgör dessutom 30 procent av världshandeln. På EU-området och i Förenta Staterna bor det sammanlagt 825 miljoner människor.

Europeiska kommissionen har förutspått att avtalet skapar en ökning av bruttonationalprodukten med 0,48 procent, alltså med 82 miljarder euro till och med år 2027. Exporten från EU till USA ökar tack vare avtalet enligt uppskattningarna till så gott som 30 procent till och med år 2027. Detta önskas hämta både högjunktur och arbetsplatser till EU-området. Målet är att förbättra speciellt de mindre och mellanstora företagens tillgång till marknaden.

Finland stöder ett ambitiöst avtal

Finland stöder ett så brett och ambitiöst avtal som möjligt. Finland anser det viktigt att det i vissa speciella tjänster, offentliga upphandlingar, tekniska hinder i handel och tillvägagångssätt gällande tullar strävas efter ett avtal som skulle ge de europeiska företagen en bättre chans att komma in på USA:s marknad. I förhandlingarna borde man särskilt beakta öppenheten, eftersom medborgarsamhället visar sitt intresse för förhandlingarna.

Utrikesministeriet i Finland tar emot synpunkter på vad som borde förhandlas om, för att bygga upp Finlands ställning. Ministeriet ordnar i slutet av september ett öppet tillfälle vars tidpunkt meddelas skilt.

Suomen ulkoasiainministeriö ottaa vastaan näkemyksiä käsiteltävistä neuvotteluaiheista Suomen kannanmuodostusta varten. Ministeriö järjestää syyskuun loppupuolella yleisölle avoimen kuulemistilaisuuden, jonka ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Läs mer:

EU:s preliminära ståndpunkter i förhandlingarna. Europeiska kommissionens webbsida (på engelska)