Nyheter 30.9.2013

Maratonman från Finland tog ett steg framåt i Luxemburg

Heikki KanninenHeikki Kanninen, som fått nya arbetsuppgifter, vill bygga upp lagandra i Europeiska unionens tribunal. Foto: Europeiska unionens domstol

Heikki Kanninen, som har en lång och gedigen karriär som domare bakom sig, valdes till vice ordförande för Europeiska unionens tribunal den 17 september 2013. Det här är en nyinrättad tjänst och Kanninen tänker i sitt arbete lyssna till sina kolleger och andra anställda för att skapa en god anda på arbetsplatsen.

Grattis till utnämningen! Hur känns det?
 

Det ger förstås ny kraft och motivation i arbetet – mer arbete och större ansvar för utnämningen också med sig. Vid sidan av de nya arbetsuppgifterna fortsätter jag nämligen med mitt tidigare arbete som domare.

Tjänsten som vice ordförande för Europeiska unionens tribunal är ny. Varför behövs den?
 

Organisationen har svällt ut och antalet mål har ökat. En av de viktigaste uppgifterna är att bistå domstolens ordförande. Jag är intresserad av att medverka till domstolens strävanden att se till att rättskipningen är enhetlig. Vi kan säkert inte genast minska på anhopningen av mål, men jag hoppas att inrättandet av uppdraget som vice ordförande kan vara till hjälp. I vissa fall tar behandlingen i domstolen flera år i anspråk.

Vilka är de viktigaste egenskaperna vice ordföranden behöver ha?
 

Förmåga att skapa laganda och konsensus. Man måste kunna lyssna och vid behov inta en medlarroll.

Vilka är de första uppgifterna på agendan?

För det första har jag kvar mina tidigare arbetsuppgifter som domare och avdelningsordförande.

För det andra ska jag bygga upp arbetsuppgifterna och standarderna för den nya tjänsten, vilket är en stor utmaning. Mitt mål är att visa att inrättandet av tjänsten ger organisationen ett mervärde.

För det tredje är jag intresserad av att utveckla organisationen, av öppenhet och att upprätthålla arbetsmotivationen. Ingen organisation kan uppnå ett bra resultat utan en bra anda.

Vad är bäst med att bo i Luxemburg?
 

Här är flera soldagar än i Bryssel, men färre än i Helsingfors. Det här är ett tryggt, prydligt och välfungerande land.

Var hämtar du kraft för att klara av arbetsstressen?

Jag tar en joggingrunda varje dag och har tre gånger deltagit i halvmaraton här i Luxemburg.

Heikki Kanninen, 61, har innehaft flera betydande nationella och internationella uppdrag. I Luxemburg har han arbetat sedan 2005, först som domare vid EU:s personaldomstol och sedan fyra år vid EU:s tribunal, som behandlar bland annat ärenden som gäller konkurrens och andra näringslivsfrågor. Vice presidentens mandatperiod är 3 år.