Nyheter 1.10.2013

Evenemangsserien EU och du

EU arjessa banneri ruotsiksi 465Turnén EU och du fortsätter mot Björneborg 15. mars 2013.

Syftet med evenemangen är att öka dialogen om hur EU påverkar människors vardag. Utgångspunkten är EU-frågor som är viktiga för landskapen och invånarnas åsikter om EU. Avsikten är att ordna evenemang i alla finländska landskap under den pågående perioden i Europaparlamentet.

Under varje EU och du-dag ordnas flera olika evenemang:

  • ett evenemang för allmänheten på ett torg eller i ett köpcentrum
  • ett öppet seminarium
  • en utställning om strukturfonder
  • presentation av resultaten av en opinionsundersökning
  • besök i skolor eller företag.

I evenemangen deltar ministrar, riksdagsledamöter, Europaparlamentariker, tjänstemän från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och riksdagen, EU-sakkunniga från regionerna samt företrädare för näringslivet, arbetsmarknadsorganisationer och kultursektorn.

Turnén planeras och genomförs av Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, utrikesministeriets Europainformation och riksdagsinformationen. Dessutom deltar olika regionala aktörer, såsom företrädare för landskapsförbund och städer. YLE är den viktigaste mediepartnern, och dess regionala redaktioner deltar med sändningar såväl före som under själva evenemanget EU och du.

I samband med varje evenemang offentliggörs resultaten av en opinionsundersökning där man kartlagt människors åsikter både om allmänna EU-frågor och om EU-frågor som är viktiga för regionen.

Vid evenemangen visas dessutom en utställning om strukturfonder, sammanställd av arbets- och näringsministeriet.

Nästa EU och du evenemang: