Nyheter 4.10.2013

Lisää eurooppalaisuutta eurooppalaisiin vaaleihin

Artiklar och kolumner, 1.10.2013 | Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Heli Heinonen arbetar vid EU-representationen med frågor som gäller Europaparlamentet.Heli Heinonen arbetar vid EU-representationen med frågor som gäller Europaparlamentet.

Snart närmar det sig igen, valet till Europaparlamentet. Nästa år får vi ett nytt parlament och en ny kommission. Många av unionens topptjänster får också nya innehavare. Posterna som ska besättas på nytt är bland annat uppdragen som ordföranden i Europeiska rådet och kommissionen. Detsamma gäller den som leder unionens gemensamma utrikesförvaltning. I Finland är söndagen den 25 maj den egentliga valdagen. Spänningen stiger eftersom man denna gång hoppas att valet ska vara mer europeiskt än tidigare.

Lissabonfördraget stärkte demokratin inom unionen genom att införa ett starkare samband mellan medborgarna och EU:s beslutsfattande. Europaparlamentet som väljs i fria val fick mer makt. Parlamentet och Europeiska unionens råd är nu jämbördiga lagstiftare. Till följd av de beslut som fattats under den ekonomiska krisen och som ökar det inbördes beroendet, bland annat gällande bankunionen, är det nu allt viktigare att stärka demokratin.

Nu står vi inför det första valet av Europaparlament efter att Lissabonfördraget trätt i kraft. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har efterlyst mer europeiskhet i debatten, dvs. en verklig diskussion om gemensamma frågor på europeisk nivå. I våras gav kommissionen en rad rekommendationer, vilkas syfte är att föra unionen närmare väljarna. Parlamentet antog också i juli liknande förslag gällande det praktiska genomförandet av valet.

Den mest betydande av de föreslagna ändringarna är att nästa kommissionsordförande ska utses bland de kandidater som väljs våren 2014. De europeiska politiska grupperna och de nationella partier som står dem nära ska utse så kallade toppkandidater, som i varje EU-land ska driva kampanj utifrån sitt eget politiska program. Förändringen betyder att kommissionens politiska roll stärks. Man vill ge väljarna en möjlighet att mer direkt påverka prioriteringarna i verksamheten som kommissionen, som sitter i fem år, bedriver.

När det finns tydligare alternativ tror man att det ska uppmuntra allt fler medborgare att gå till valurnorna. De europeiska politiska grupperna har börjat arbeta på att ta fram toppkandidater. Också valprogrammen svarvas nu med god fart. De flesta grupper kommer att offentliggöra sin slutliga kandidat till posten som kommissionens ordförande i början av 2014. Partierna i Finland förväntas ge sitt stöd till den kandidat som de europeiska politiska grupperna som står dem nära för fram. Grupperna har olika praxis när det gäller att utse sin toppkandidat.

Kommissionen har lagt upp en webbplats där man kan följa hur medlemsländerna och partierna genomför reformerna angående valet. Den 10 september inledde parlamentet upptakten inför valet genom en informationskampanj som pågår även efter valet ända tills det nyvalda parlamentet godkänner ordföranden för nästa kommission. Kampanjens huvudbudskap är att den här gången är valet annorlunda – och det kan man hålla med om.

Heli Heinonen

Skribenten arbetar vid EU-representationen med frågor som gäller Europaparlamentet.