Nyheter 8.10.2013

Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen

De nordliga områdena är föremål för ett ökat globalt intresse och genomgår stora förändringar. Även den Europeiska unionen håller på och förtydliga sin arktiska roll.

Arktis_Kalllar_Europainformationen

De arktiska frågorna berör inte bara invånarna i norr, utan alla finländare. Finland håller på och färdigställer en arktisk strategi. Utgångspunkten är att utnyttja vår arktiska specialkompetens och kombinera den med miljöns villkor och principerna för hållbar utveckling. De här strävandena kan uppnås genom internationell samverkan och bilateralt samarbete i praktiska frågor.

I boken  Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen presenteras arktiska frågor på ett sätt som hjälper oss att se och förstå bakgrunden till den aktuella utvecklingen. Personliga erfarenheter, bokens mångsidiga illustrationer och ett flertal intervjuer ger Arktis ett ansikte.

Boken har skrivits av chefen för vetenskapskommunikation Markku Heikkilä och vetenskapsinformatören Marjo Laukkanen från Arktiska centret vid Lapplands universitet.

Boken ges ut på finska, svenska, nordsamiska och engelska.

pdfArktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen (pdf)

Arktis kallar – Finland, EU och den arktiska regionen (Pdf. kan bläddras 28,7 Mb)

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten