Nyheter 12.12.2013

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser: ”Sök modigt nya utmaningar”

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Kari AaltoKari Aalto, direktör, Östra och Norra Finlands EU-kontor

En unik arbetsmiljö och utmanande arbetsuppgifter har gjort att Kari Aalto, direktör för Östra och Norra Finlands EU-kontor, har trivts bra i Bryssel i två års tid. Kontoret bevakar sju landskaps intressen i Bryssel.

Vilken är din bakgrund med tanke på det här jobbet?

Till min utbildning är jag magister i samhällsvetenskaper med inriktning på internationella relationer. Jag har arbetat inom den offentliga sektorn och i små och medelstora företag inom den privata sektorn. År 2002 tillträdde jag som chef för internationella frågor vid Norra Österbottens förbund. Där deltog jag i arbetet för att inrätta Norra Finlands regionkontor i Bryssel. För några år sedan sökte jag mig till Bryssel och fick till uppgift att slå samman östra och norra Finlands kontor.

 Hur ser en typisk arbetsdag ut?

På vårt kontor är ansvarsområdena uppdelade enligt ämne och jag ansvarar för samarbetet i Finland gällande programperioderna. Jag följer dagligen vad som händer inom mitt ansvarsområde. Mitt arbete består i hög grad av att sätta sig in i olika frågor, att läsa och rapportera. Jag arbetar också med våra nätverk i Bryssel. Jag samarbetar nära med aktörer inom de regioner vi representerar eftersom jag i mitt arbete måste veta vad som händer och sker inom regionerna. Vi ordnar evenemang både i Finland och Bryssel för våra intressegrupper och där deltar jag aktivt. Dessutom är jag ordförande för ett nätverk som bevakar intressena för nordliga glesbygdsområden och har därför nära samarbete med mina nordiska kolleger.    

Vad är mest givande i ditt arbete?

Det är en unik upplevelse att få arbeta här i Bryssel med de frågor som ligger på mitt bord. Man kan säga att vi är lokala känselspröt här i Bryssel och vi för en ständig dialog vid beredningen av de frågor som gäller vår region. Det är uppfriskande med en omväxlande arbetskultur. Utmaningen är att vårt verksamhetsområde är så stort, det omfattar cirka två tredjedelar av Finlands yta. Våra tyngdpunktsområden är att arbeta för näringslivet och konkurrenskraften i avlägset belägna områden i Finland.  

På vilket sätt vill du uppmuntra finländare att söka jobb inom EU-sfären?

Finländare har kunskaper och självförtroende nog att resa utomlands, så det är bara att modigt söka utmanande arbetsuppgifter. Det är också värt att bekanta sig med hur EU fungerar, till exempel som praktikant, och därefter kan man föra vidare vad man lärt sig till sina hemtrakter. Oberoende av om man arbetar vid ett regionkontor eller en EU-institution, får man värdefull arbetserfarenhet som i framtiden öppnar dörrar också inom den privata sektorn.    

I Bryssel har förutom Östra och Norra Finland också Åbo stad och Egentliga Finland, Helsingfors stad, Södra Finland, Tammerfors stad och Birkaland samt Västra Finland EU-kontor.

Text och foto: Maria Nurmi