Nyheter 20.12.2013

Utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete inleddes

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.12.2013

 

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och bankunionen var huvudteman för Europeiska rådet, som sammanträdde i Bryssel på torsdag och fredag. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen höll ett inledningsanförande om säkerhets- och försvarspolitiken, som för första gången lyftes fram som huvudtema för toppmötet.

"Av EU förväntas ett klart större ansvarstagande för unionens säkerhet. Redan det att vi samlas för att gemensamt diskutera nya samarbetsformer är betydelsefullt. Vi kom överens om att börja utveckla EU:s försvarssamarbete i gott samarbete med Nato – dessa övningar konkurrerar inte med varandra. Vi kommer att återkomma till uppföljningen av det fortsatta arbetet i juni 2015. Europeiska rådet enades också om konkreta åtgärder för att öppna exempelvis den europeiska försvarsindustrin och förvarsmarknaden. Det här har varit ett av Finlands mål. Vi har velat skapa nya tillfällen för små och medelstora företag, öppna marknaderna och utveckla försörjningsberedskapen. Nu gör man framsteg på alla dessa delområden", sade statsminister Katainen i Bryssel.

"När det gäller bankunionen fick vi igenom många projekt. I fråga om den gemensamma krislösningsmekanismen fick Finland igenom sina viktigaste mål om att främja placeraransvaret och undvika solidariskt ansvar. Finland kan också vara tillfreds med de centrala principer som man enades om: arrangemangen är en del av den europeiska planeringsterminen och de respekterar nationella förfaranden. Nu när man kommit över den mest akuta ekonomiska krisen i Europa bör omstruktureringarna i medlemsländerna ges prioritet. De är det effektivaste sättet att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft", tillade statsminister Katainen.

Ytterligare information: Pasi Rajala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 311 eller 0400 464 393, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, statsrådets kansli