Nyheter 7.1.2014

Gymnasisterna stiftade bekantskap med EU-beslutsfattandet i Finland – Österbottningarnas EU-vinstresa till Helsingfors

Turnén EU och Du besöker olika platser i Finland under Europaparlamentets innevarande valperiod. Avsikten med evenemangen EU och Du är att öka dialogen om hur EU påverkar människornas vardag. Temat under turnén varierar, men utgår alltid från EU-frågor som är viktiga för landskapen och från de tankar regionens invånare har om EU.

EU och Du

EU-aktörer från Europaparlamentet, EU-kommissionen, riksdagen samt från den finska och svenska statsförvaltningen gästade Vasa i slutet av april i samband med evenemanget EU och Du. Liksom under övriga evenemang under turnén besöktes lokala läroinrättningar. I Vasaregionen var dessa Laihian lukio, Korsholms gymnasium och det tvåspråkiga Gymnasiecampuset LYKEION (Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium).

I varje gymnasium ordnades en EU-tävling. De lyckligt lottade, två studeranden tillsammans med sin lärare, deltog i vinstresan till Helsingfors. Korsholms gymnasium var det enda från Svenskfinland av de sammanlagt elva gymnasier som samlades i Helsingfors den 19 december. Förutom Österbotten representerades landskapen av  Kajanaland, Södra Savolax och Satakunda.

I riksdagen

Besöksdagen, rubricerat ”EU i skolan – skolorna i EU”, inleddes med ett besök till riksdagen och dess stora utskott, det s.k. ”EU-utskottet”. Vasabördige ordföranden Miapetra Kumpula-Natri redogjorde för hur EU-ärenden behandlas i parlamentet. Hon konstaterade stolt:

-Inget parlament är så bra informerat i EU-ärenden som den finska riksdagen. Alla ministrar besöker vårt utskott både före och efter EU-möten. Även oppositionens medlemmar är representerade i stora utskottet, vilket innebär att oppositionen inte lider av informationsbrist.

 

EduskuntaBild: Plenum i riksdagen

Plenum var en intressant upplevelse, konstaterade Daniel Stenbacka från Korsholms gymnasium. ”En mäktig byggnad”, sammanfattade Stefan Norrgrann rundvandringen i riksdagen.

 

Europahuset

Nästa anhalter var Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland. Under mötet med Europaparlamentariker Anneli Jäätteenmäki (Centern/ALDE) debatterades Ukraina, utvidgningen, bankunionen, det stundande Europaparlamentsvalet, studier utomlands samt klimatförändringen.

Bild: Europaparlamentariker Anneli JäätteenmäkiBild: Europaparlamentariker Anneli Jäätteenmäki

Gällande den pågående diskussionen om historiakursernas obligatoriskhet i gymnasierna påpekade Jäätteenmäki:

-I EU måste man känna till den förgångna tiden för att förstå andras ställningstaganden

Kommissionens informationsservice presenterade sina tjänster och EU-kunskapens källor i ett nötskal. Chef Pekka Nurminen, från Europaparlamentets informationskontor, belyste med konkreta exempel EU:s inverkan på medborgarnas vardag och talade om de ungas möjligheter i EU.                                             

Utrikesministeriet och slut på dagen

På utrikesministeriet välkomnades gästerna av Europainformations chef Riitta Swan. Förutom UM:s verksamhet behandlades Finlands plats i världen, bl.a. EU, Norden och FN. Dagen avslutades med en EU-tävling. Lagen indelades landskapsvis. Laget från Kajanaland korades till Europamästare i den lekfulla tävlingen.

En bra ordnad dag och ett bra komplement till EU-kursen, tackade lektor Hans Backman från Korsholms gymnasium.

Twitter: #EUochDU

Se flere bilder på Flickr!

Mera om evenemangsserien EU och Du.