Nyheter 10.1.2014

Greklands EU-ordförandeskap inleddes

Kreikka EU-puheenjohtajana

Den 1 januari överförde Litauen det cirkulerande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd till Grekland. Grekland är EU-ordförande i ett halvt år, dvs. till slutet av juni. EU-ordförandeskapet som nu inleddes är det femte för Grekland.

EU-valet och den ekonomiska krisen präglar Greklands ordförandeskap

Greklands ordförandeskap präglas av Europaparlamentsvalet som ordnas i maj samt av nomineringsrundan för höga tjänster i EU som inleds efter valet. På grund av valet är tiden då parlamentet deltar i vårens lagstiftningsarbete kortare än vanligt. Grekland har också som mål att uppnå enighet mellan rådet och parlamentet i de viktigaste lagstiftningsprojekten före valet.

Grekland har blivit drabbad av den ekonomiska krisens verkningar, så ordförandeskapet är förutom ett sätt för Grekland att återvända som aktör i EU-politiken också ett sätt att ge en signal om europeisk tillhörighet åt landets invånare. Uppgiften kommer inte att vara lätt.

Kreikan pääministeri Antonis Samaras ja Italian pääministeri Enrico Letta
Greklands statsminister Antonis Samaras och Italiens statsminister Enrico Letta.

Under sitt ordförandeskap vill Grekland lyfta fram medborgarnas vardag i Europa och i synnerhet bekämpa ökningen av ungdomsarbetslöshet. Det gemensamma programmet med de föregående ordförandeländerna Litauen och Irland skapar en grund för ordförandeskapets mål, men Grekland har också samarbetat intensivt med Italien som blir ordförandeland i början av juli. Så har man trots den korta vårperioden önskat uppnå kontinuitet för lagstiftningsprojekten.

Tillväxt och sysselsättning

Greklands främsta mål under sitt ordförandeskap är att skapa tillväxt i Europas ekonomi. Grekland betonar vikten av att förbättra sysselsättningen för att uppnå tillväxt. I synnerhet betonar Grekland sätten att förbättra ungdomars sysselsättning och att förebygga marginalisering. Man vill också förbättra till exempel finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag.

Fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Viktiga mål för Greklands ordförandeskap är säkrande av eurons stabilitet genom att fördjupa den ekonomiska och monetära unionens samarbete samt förhandssamordning av medlemsländernas finans- och ekonomipolitik. Därför vill Grekland förbereda slutförandet av lagstiftningsarbetet i anknytning till bankunionen i så stor omfattning som möjligt före valet.

Logo för Greklands EU-ordförandeskap
Logo för Greklands EU-ordförandeskap

Migration och gränser

Instabila förhållanden i Europeiska unionens närområden och invandringen som dessa leder till orsakar tryck i synnerhet på södra Europa, där många länder själva också lider på grund av den ekonomiska krisens följder. Grekland vill under sitt ordförandeskap betona europeisk solidaritet och vikten av att dela bördan av invandring. Det finns en önskan att intensifiera samarbetet med ursprungsländerna.

Gemensam havspolitik för EU

Grekland har också som mål att skapa en omfattande havspolitik för EU. Politiken skulle bland annat omfatta säkerhetsfrågor för havsgränser, miljösynpunkter, turism, fiskepolitik och energifrågor.

 Följ Greklands EU-ordförandeskap

 På Twitter: @gr2014eu