Nyheter 17.1.2014

Kan någon förstå det här?

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Heidi Jern

Heidi Jern, kommissionär Olli Rehns kabinett

Heidi Jern från Vasa har jobbat ett år i kommissionens viceordförande, ekonomikommissionär Olli Rehns kabinett. ”Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle få en sådan här chans.”

Hur fick du ditt nuvarande jobb?

Jag studerade internationell rätt vid Åbo Akademi och under kursen i EU-rätt tänkte jag att det här kan inte någon förstå. Jag fick jobb som praktikant vid statsrådets EU-sekretariat, och efter det började jag som assistent för dåvarande Europaparlamentarikern, nuvarande försvarsministern Carl Haglund. Jag arbetade med ekonomiska frågor och hade då ofta kontakt med Olli Rehns kabinett. Han ringde mig för ett drygt år sedan och erbjöd mig jobb i sitt kabinett. I parlamentet hann jag jobba drygt tre år.  

Hur arbetar ni i kommissionärens kabinett?

Vi arbetar på europeisk nivå och driver hela unionens intressen. Det finns kring tjugo anställda i kabinettet och av dem är sju rådgivare. Rådgivarnas arbete kan jämföras med det jobb som ministrarnas specialmedarbetare gör. Vi har alla våra egna ansvarsområden, som vi i huvudsak tar hand om. Till mina arbetsuppgifter hör bland annat kontakterna till Europaparlamentet och den digitala agendan samt rättsliga och inrikes frågor.

Kommissionen fattar sina beslut, också om lagstiftningsförslag, kollegialt. Det vill säga i praktiken ska alla förslag godkännas av samtliga 28 kommissionärer. Kabinettet förbereder möten och lagstiftningsförslag, och utreder om kommissionär Rehn kan understödja ett visst förslag, och vad som eventuellt måste ändras för att han ska kunna göra det. Det kräver att vi väl känner till kommissionärens politiska ståndpunkter. 

Vad kräver ditt arbete?

Hög stresstålighet och språkkunskaper. Man måste snabbt kunna sätta sig in flera frågor samtidigt och kunna prioritera. Man måste också vara bra på att kommunicera med folk. Finländarna går rakt på sak och det uppskattas, men ofta fokuserar vi alltför mycket på sakfrågorna. Här talar man jobb också på cocktailmottagningar. Tyngdpunkten i mitt jobb ligger på att påverka saker och ting på förhand.    

Ansvaret är stort och ofta är någon missnöjd med resultatet. Då måste man tro på det man gör. Vi träffar då och då grupper av besökare, vilket hjälper till att påminna om hur mitt jobb påverkar vanligt folks vardag och utgör en del av en större helhet. Allt är på sätt och vis politik. Praktikantplatserna är verkligt viktiga för dem som planerar en karriär inom EU. Praktikanternas insatser borde uppskattas mer.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Mina arbetsdagar är fyllda av möten, antingen vid kommissionen eller på annat håll, till exempel i parlamentet. Vid kommissionen hålls möten på fyra olika nivåer: vid sammanträdena möts antingen generaldirektoraten, kabinettsmedlemmarna, kabinettscheferna eller hela kollegiet. På morgnarna håller vi ett möte inom kabinettet, där vi får en lägesöversikt och information om vad som står på dagordningen. På kvällarna, ibland också på nätterna, skriver jag tal för kommissionären. Även om arbetsdagen ibland är lång, är arbetsuppgifterna så varierande att det inte alls känns så. Under studietiden jobbade jag inom servicebranschen och då var jag tröttare vid arbetsdagens slut än vad jag är nu, trots att jag nu gör längre dagar.

Vad är bäst i Bryssel?

Arbetskamraterna. Här finns entusiastiska, öppna och utåtriktade människor, som tror att det lönar sig att ta hand om de här frågorna tillsammans. Sättet att arbeta är mer dynamiskt än i Finland, där man ofta ser på saker och ting ur ett enda perspektiv. När man flyttar till ett nytt land är man kanske nervös för om man kan bygga upp sociala kontakter vid sidan av jobbet. Jag trivs bra i en internationell miljö, trots att jag ibland märker att de stereotypiska uppfattningarna om olika nationaliteter stämmer. Men om man blir trött på det internationella så finns det ett starkt finländskt nätverk i Bryssel. Det är fint att bo och jobba i Bryssel. Tack vare en förnuftig kostnadsnivå är livskvaliteten hög.

Hur syns det stundande valet till Europaparlamentet i ditt arbete?

Tjänstemännen vid kommissionen byter normalt arbetsuppgifter med fem års mellanrum. Vid kommissionen syns parlamentsvalet till exempel så att en del av tjänstemännen byter arbetsuppgifter precis före valet. Som institution är kommissionen ett slags hybrid, den är inte så politisk som exempelvis parlamentet, där partierna spelar den synligaste rollen. Till mina arbetsuppgifter hör också kontakterna till Europaparlamentet. När valet närmar sig blir dialogen mer politisk.

På vilket sätt vill du uppmuntra finländska ungdomar att söka jobb inom EU?

EU:s rekryteringsprocesser är långa och webbsidorna som erbjuder information ser invecklade ut. Men det är bra att komma ihåg att bakom all byråkrati finns människor, även om det ibland kan verka som om institutionerna är ett enormt ansiktslöst maskineri. I Bryssel finns en bred skala experter, också utanför EU-institutionerna, vid frivilligorganisationer och företag.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Visst tänkte jag någon gång att det vore cool med ett sådant här jobb, men jag kunde då inte föreställa mig att jag som 28-åring skulle bli erbjuden en sådan möjlighet. Jag har jobbat vid alla EU-institutioner så det vore kul att pröva på ett arbete också utanför EU. Frågor om de mänskliga rättigheterna intresserar mig, och jag vill arbeta med sådant som påverkar samhället. För närvarande har jag mitt liv och mitt arbete här. 

*************************************************************************************************

Europeiska kommissionen 

  • Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje medlemsland.
  • Kommissionärernas kabinett är lika stora oberoende av deras ansvarsområden.
  • Vissa regler måste följas vid rekryteringen av personal till kabinetten. Till exempel måste hälften av de anställda vara tjänstemän vid kommissionen. Bland personalen måste finnas medborgare från minst tre länder och jämställdheten mellan könen måste beaktas.
  • Kommissionärerna svarar själva för rekryteringen av personal till sina kabinett. Kabinettsmedlemmarnas arbetsavtal är bundna till kommissionärens mandatperiod.

Text och foto: Maria Nurmi