Nyheter 31.1.2014

Kultur + Media = Kreativa Europa

Stella yleisökuva_Mikkeli_EUarjessa_Eurooppatiedotus

Europeiska unionens program Kreativa Europa startade i början av året. Programmet förenar de tidigare EU-programmen Media och Kultur. Den kommande sjuårsperioden har en totalbudget på 1,46 miljarder euro, vilket är en ökning med nio procent från de tidigare programmens nivå. Syftet med de nya programmet är att öppna nya möjligheter för aktörer inom den kulturella och audiovisuella sektorn. Programmets första ansökningsomgångar har redan startat.

Förenar två program

Programmet Kreativa Europa grundar sig på programmen Kultur och Media, som stött det europeiska samarbetet inom de kreativa branscherna i över tjugo år. Inom delprogrammet Kultur finansieras till exempel projekt inom bildkonst, teater, musik och kulturarv samt översättning av litterära verk. Delprogrammet Media stöder i sin tur bland annat projektutveckling, distribution och utbildning inom filmbranschen och den audiovisuella branschen.

Europeiska kommissionens mål är att verken ska, utöver hemlandet, nå publik och läsare på andra håll i Europa samt att andelen europeisk film i biografers program ska öka. Kommissionen tror dessutom att Kreativa Europa kommer att skapa fler arbetstillfällen inom de kreativa branscherna. Enligt kommissionens uppskattning sysselsätter de kreativa branscherna för närvarande över åtta miljoner människor i EU-området.

Tv-kuvaaja_Kuva: Norden.org

Ansökningstiden pågår

Programmets första ansökningsomgångar har redan startat. Inom delprogrammet Kultur finns det fyra och inom delprogrammet Media tretton pågående ansökningsomgångar för olika målgrupper. Organisationer och yrkesverksamma inom kultur, de kreativa branscherna och den audiovisuella branschen kan ansöka om stöd.

Mer information och anvisningar kring programmet och finansieringen ger kontaktpunkterna för Kreativa Europa, varav det finns två stycken i Finland. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO har hand om kommunikationen och rådgivningen inom delprogrammet Kultur. Finlands filmstiftelse ansvarar för delprogrammet Media.

 Under den förra programperioden 2007–2013 var finländare mycket framgångsrika i EU-programmet Kultur. Finländare deltog i mer än 120 projekt som fick sammanlagt cirka 45 miljoner euro i stöd. Inom Media-programmet beviljades stöd för över tio miljoner euro till Finland. Dessutom deltog finländare i olika samarbetsprojekt, och närmare 300 yrkesverksamma inom den audiovisuella branschen utbildade sig på internationella kurser runt om i Europa.

Mer information om programmet Kreativa Europa:

target="_blank">CIMOs webbplats: Kreativa Europa (på finska)

target="_blank">Webbplatsen för delprogrammet Media