Nyheter 5.2.2014

EU och Ryssland (infoblad 5/2011)

Infoblad 5/2011

EU:n ja Venäjän suhteet

Ryssland är en av Europeiska unionens viktigaste partner. Landet är EU:s största granne, som unionens utvidgning österut 2004 och 2007 har hämtat allt närmare.

EU och Ryssland har definierat sina förbindelser som ett
”strategiskt partnerskap”, där man med hjälp av samarbete
vill främja stabilitet och välfärd.

Uppdaterad infoblad om Europeiska unionens och Rysslands förbindelser har publicerad.

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />  EU och Ryssland

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten